Artykuły z kategorii

KULTURA

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej…

11-01-2019

W niedzielę 13 stycznia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach zaprasza do wzięcia udziału w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tegoroczny finał WOŚP do przynoszenia gadżetów...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

OGŁOSZENIA

Szkolenie z Krajowego Ośrodku Wsparcia R…

18-02-2019

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”. Załączniki:1. Zaproszenie na szkolenie - pobierz 2. Ulotka informacyjna...

Więcej

PROMOCJA

Sylwester 2019

28-12-2018

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. W poniedziałek (31 grudnia) sylwestrowa noc. Jedyna taka w roku. Pamiętajmy, liczy się tylko szampańska zabawa! Dla miłośników imprez w plenerze kisielicki ośrodek kultury ma...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję Skarbnika pełni Pan Sergiusz Sikorski
Tel. (55) 2785511

Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej gminy, określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości i przepisach wykonawczych wydanych do tych ustaw, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:
 • kieruje referatem finansów (pełni funkcje kierownika referatu),
 • prowadzi rachunkowość jednostki,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,   
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu gminy,
 • nadzoruje i kontroluje wykonywanie budżetu Gminy,
 • nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy, podatków i opłat,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Rady i Burmistrza,
 • kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych, w tym umów zawartych przez Gminę,
 • kontroluje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • nadzoruje prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Urzędu,
 • nadzoruje przygotowywanie sprawozdawczości budżetowej,
 • przygotowuje okresowe analizy, oceny i informacje o sytuacji finansowej Gminy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej,
 • prowadzi nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez gminne jednostki organizacyjne,
 • dokonywanie kontroli finansowej,
 • organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w urzędzie wprowadzony odrębnym aktem prawnym,
 • podejmuje działania przewidziane prawem na rzecz zwiększenia dochodów Gminy,