Artykuły z kategorii

KULTURA

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

01-10-2019

Gmina Kisielice zajęła V miejsce w wojewódzkim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 22 września 2019 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyły się po raz kolejny Warmińsko...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Wyniki naboru

23-10-2019

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU: „ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” „ Żłobek w Kisielicach” Lp. Kandydat Numer rekrutacyjny Wymogi Formalne/obligatoryjne Suma punktów premiujących Kwalifikacja do projektu Osoba zamieszkująca na terenie Gminy Kisielice Wiek dziecka (ukończony 20 tydzień życia) 1. 18/2019 TAK TAK 12 ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU 2. 14/2019 TAK TAK 12 ZAKWALIFIKOWANY...

Więcej

OGŁOSZENIA

Poszukujemy właściciela psa.

18-11-2019

W dniu 12 listopada 2019 r. znaleziono psa w miejscowości Pławty Wielkie. Jest to suczka o umaszczeniu białym z ciemnymi plamkami. Gmina Kisielice proponuje adopcję psa, jeśli nie znajdzie się właściciel...

Więcej

PROMOCJA

Rekrutacja pracowników do Klubu Seniora …

04-10-2019

  Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Zakończono skontrum w Bibliotece

13-11-2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 listopada 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach jest już czynna dla czytelników- zakończono skontrum.

Więcej

4 maja 2017r. w Olsztynie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na realizację działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Kisielice otrzyma aż 167.800 zł na budowę trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo. Chodzi o inwestycje na terenie szkół w tych miejscowościach.

Umowę w imieniu Gminy Kisielice podpisał burmistrz Kisielic Rafał  Ryszczuk oraz skarbnik Artur Długosz, zaś w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Województwa Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bo blisko 30 latach bardzo zaniedbany Posterunek Policji w Kisielicach doczekał się generalnego remontu. Zakres prac, które dobiegają już końca, obejmuje remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, oświetlenia, wyrównania i malowania sufitów i ścian oraz wymiany okładzin podłogowych. Wykonany zostanie również remont pomieszczeń sanitarnych, klatki schodowej oraz wymiana stolarki drzwiowej. Wszystkie te prace wykonują uczniowie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie, oddelegowani do odbycia praktyk w Kisielicach. Dzięki porozumieniu z tą placówką samorząd kisielicki zaoszczędzi znaczne kwoty, a uczniowie będą mieli możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu budowlańca.

Powyższe prace stanowią I etap modernizacji obiektu, w ramach II-go etapu planowana jest modernizacja budynku z zewnątrz tj. remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej. Na drugi, znacznie kosztowniejszy etap remontu, urząd znalazł możliwość pozyskania  środków unijnych. Gruntowna modernizacja tego miejsca wpłynie niewątpliwie na zwiększenie komfortu załatwiania spraw przez mieszkańców naszej gminy. Dołożono starań by materiały wykończeniowe nawiązywały wzorem do nowo wyremontowanych pomieszczeń kisielickiego magistratu.

 

Obiekt OLIMPII, który na co dzień służy kisielickim piłkarzom poddany został gruntownej renowacji. Przeprowadzono remont elewacji polegający na dociepleniu i nałożeniu tynku akrylowego oraz malowaniu ścian - mówi Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Dokonano także wymiany całości pokrycia dachowego łącznie z obróbkami blacharskimi i rynnami. Wyremontowano także część opasek okalających budynek - dodaje.

Wiosną przebudowane zostaną jeszcze schody wejściowe oraz stolarka drzwiowa.

 

 

witaczUrząd Miejski w Kisielicach po latach odzyskuje blask, bo zmieniła się nie tylko jakość obsługi petentów, ale nowy burmistrz podjął się również gruntownego remontu i przebudowy tego obiektu, witacz jest dalszym etapem poprawy estetyki budynku i terenu wokół niego. To kolejny krok w kierunku nowoczesności jak również upamiętnienie 30. Rocznicy odzyskania praw miejskich przez Kisielice. Autorem koncepcji „witacza” jest Marek Kałuża współpracujący z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 1. Przedsiębiorczość
Nazwa i numer Działania: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców
Nazwa i numer Poddziałania: 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości

Cel i opis projektu:
Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kisielice poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wokół obszaru nieczynnej linii kolejowej. Zakres projektu obejmował budowę dróg dojazdowych wraz z doprowadzeniem mediów do poszczególnych działek gruntu. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest to aktualnie teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składową, baz budowlanych i transportowych. Dodadtkowym atutem strefy jest bezpośrednie sąsiedztwo DK 16 oraz ciepłowni miejskiej i elektrociepłowni biogazowej. Po zakończeniu prac, działki gruntu zostaną przeznaczone do sprzedazy w drodze przetargu. Inwestycji przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy, obecnie włądze miasta podejmują działania w celu przyciągnięcia do strefy nowych inwestorów chociażby poprzez działania promocyjne oraz zwolnienia podatkowe dla podmiotów które utworzą nowe miejsca pracy.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 6 022 576,33 PLN
Całkowite koszty projektu: 6 308 161,30 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 5 119 189,87 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia prac projektowych: 2009-01-04
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2011-03-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2012-12-31
Termin finansowania zakończenia projektu: 2013-03-31

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

 

Tytuł zadania: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Kisielice poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego.

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 6. Środowisko przyrodnicze
Nazwa i numer Działania: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami
Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

Opis projektu:
W ramach inwestycji zakupiony został nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego, który oprócz możliwości uczestniczenia w typowych akcjach ratowniczo-gaśniczych, ma za główne zadanie objęcie ochroną całego terenu gminy na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Cel projektu:
Podniesienie poziomu zabezpieczenia gminy Kisielice przed kleskami zywiołowymi oraz katastrofami ekologicznymi.

Finansowanie:
Wydatki kwalifikowalne: 804 604,00 PLN
Całkowite koszty projektu: 809 933,32 PLN
Wielkość dofinansowania z budżetu UE: 643 683,20 PLN

Inwestor:
Gmina Kisielice

Harmonogram wdrażania projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-05-30
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2011-11-22
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2012-03-23
Termin finansowania zakończenia projektu: 2012-03-30