Artykuły z kategorii

KULTURA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod naz…

27-02-2020

Największy bieg pamięci w Polsce! 1 marca 2020r., Kisielice   Start: 11:00 dystans 1963 m; 12:00 dystans 5 km W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opieku…

08-07-2020

Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące wszystkich wytycznych GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczegółowymi...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. - sie…

03-08-2020

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Poradnik dot. uboju zwierząt

23-07-2020

Na prośbę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie publikujemy poniżej poradniki dot. prowadzenia uboju na użytek własny opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii.   Załaczniki: 1. WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” - (PDF)743.57 KB 2.  WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY...

Więcej

BIBLIOTEKA

Bezpłatne kursy językowe oraz kursy komp…

29-07-2020

Zbieramy grupę osób chętnych na kursy komputerowe i/lub językowe. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 sierpnia 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach. Projekt zostanie zrealizowany tylko pod warunkiem zebrania...

Więcej

Zadanie dotyczyło zagospodarowania turystycznego terenu zlokalizowanego w centrum Kisielic w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw przy promenadzie spacerowej przy Al. Wojska Polskiego. Inwestycja polega budowie na budowie infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej która w nowatorski sposób łączy w sobie funkcje edukacji ekologicznej z funkcjami aktywnego rodzinnego wypoczynku  w formie dotychczas niedostępnej w Gminie. Elementy linarium  zapewnią formy aktywności ruchowej inne niż istniejące dotychczas place zabaw.  Wyjątkowo bogata i różnorodna roślinność zapewni użytkownikom nowe wrażenia jakie niesie za sobą obcowanie z przyrodą.

Główne cele inwestycji:

- Zaplanowanie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

- Podniesienie wartości przyrodniczej terenów miejskich

 

Całkowity koszt zadania 213 876,00 PLN w tym dofinasowanie z budżetu UE 104 216,00 PLN. 

 

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Kisielice, współfinasowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” realizowanego poprzez Stowarzyszenie Łączy Na Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Lp.
Tytuł projektu
Znak sprawy
Całkowita wartość brutto w zł
Pozyskana dotacja z budżetu UE
Rok zakończenia inwestycji
1.
„Urządzenie  ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-1-9/10

Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430009/10
125187,00
66727,00
2011
2.
"Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-1-60/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430060/10
695494,00
347000,00
2012
3.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce" Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-40/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440040/10
75300,00
20000,00
2011
4.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-38/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440038/10
33350,00
18900,00
2011
5.
"Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jędrychowie". GALERIA Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-39/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440039/10
30000,00
17300,00
2010
6.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach" Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-46/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440046/11
49100,00
20000,00
2012
7.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-45/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440045/11
39200,00
20000,00
2012
8.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Limży". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-47/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440047/11
45700,00
20000,00
2012
9.
"Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Kisielicach" (przy promenadzie). Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-42/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440042/10
46100,00
20000,00
2011
10.
"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach" GALERIA Znak sprawy: OW.PROW.042.9.78.2012 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430078/12
119423,00
77678,00
2013
11.
Budowa Centrum Sportowego w Goryniu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw dla dzieci. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.61.2013 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430061/13
432996,71
250000,00
2014
12.
Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.430/2013 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440430/13
47601,00
24999,00
2014
13.
Utworzenie w msc. Kantowo filii Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.20.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430020/14
149 154,00
97 010,00
2014
14.
Zagospodarowanie centrum wsi Jędrychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.217.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440217/14
24969,00
20300,00
2014
15.
Modernizacja placu zabaw w Kisielicach przy ul. Jagiellońskiej GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.218.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440218/14
17990,00
14626,02
2014
16.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gm. Kisielice. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.57.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430057/14
77 583,00
49 160,00
2014

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Kisielice, współfinasowane w ramach działania 313,322,223„Odnowa i rozwój wsi” lub działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

L.p
Tytuł projektu Całkowita wartość brutto w zł Wysokość pozyskanej dotacji z budżetu UE lub środków krajowych
Rok zakończenia inwestycji
1.
„Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie"

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-111/09

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400111/09

206224,00
92109,00
2010
2.
„Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łęgowie i Butowie”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-112/09

Znak ARiMR:UM14-6922-UM1400112/09

428880,00
263656,00
2010
3.

„Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-220/10

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400220/10

1042926,00
833000,00
2011
4.

"Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-219/10

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400219/10

614792,00
368502,00
2011
5.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach".

Znak sprawy: OW.PROW-0744-1-16/09

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400016/09

4353540,00
2545000,00
2012
6.

"Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie - Gmina Kisielice. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - poprzez zakup pieca na biomasę".

Znak sprawy: OW.PROW-0744-1-15/09

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400015/09

178061,00
48600,00
2010
7.

"Budowa centrum sportowego przy szkole Podstawowej w Łęgowie"

Znak sprawy: OW.PROW-042.2.114.2011

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400114/11

400999,74
269312,00
2013
8.
„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu”
Znak sprawy: OW.PROW-042.2.113.2011
Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400113/11
 
363127,03
233578,56
2014

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

pdf1. Regulamin - (PDF)410.71 KB

docx2. Formularz rekrutacyjny - (WORD)90.83 KB

Gmina Kisielice realizuje projekt „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, którego celem jest utworzenie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkół w Kisielicach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji kluczowych 130 dzieci (64dz, 66ch) w wieku przedszkolnym z gminy Kisielice, podniesienie kompetencji 12 osób (12K) z kadry przedszkola oraz podniesienie kompetencji 20 rodziców (17K,3M) w okresie od 1.07.2020 do 31.08.2021r. W projekcie weźmie udział: 130 dzieci (64dz, 66ch), 12osób z kadry przedszkola (nauczyciele oraz specjaliści) (12K), 20 rodziców (17K, 3M). W ramach projektu zostanie utworzonych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kisielicach. W wyniku projektu powstanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Kisielice, 12 osób z kadry przedszkola zostanie objętych szkoleniami, 130 przedszkolaków weźmie udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych specjalistycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe, 20 rodziców weźmie udział w Akademii rodzica.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
  2. Finansowanie działalności nowego oddziału przedszkolnego
  3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry przedszkolnej
  4. Zajęcia dodatkowe przedszkolaków
  5. Szkolenia dla rodziców.

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2020 r. do 31.08.2021 r.

Wartość Projektu – 501 048,90 zł

Wkład UE – 425 891.56 zł

 

Załaczniki:

pdf1. PLAKAT - PDF314.42 KB

 

logo EFS