Artykuły z kategorii

KULTURA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod naz…

27-02-2020

Największy bieg pamięci w Polsce! 1 marca 2020r., Kisielice   Start: 11:00 dystans 1963 m; 12:00 dystans 5 km W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opieku…

08-07-2020

Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące wszystkich wytycznych GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczegółowymi...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. - sie…

03-08-2020

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Poradnik dot. uboju zwierząt

23-07-2020

Na prośbę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie publikujemy poniżej poradniki dot. prowadzenia uboju na użytek własny opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii.   Załaczniki: 1. WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” - (PDF)743.57 KB 2.  WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY...

Więcej

BIBLIOTEKA

Bezpłatne kursy językowe oraz kursy komp…

29-07-2020

Zbieramy grupę osób chętnych na kursy komputerowe i/lub językowe. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 sierpnia 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach. Projekt zostanie zrealizowany tylko pod warunkiem zebrania...

Więcej

Uprzejmie informjemy, że strona jest w budowie i artykuły zostaną umieszczone w terminie późniejszym :-)

Uprzejmie informjemy, że strona jest w budowie i artykuły zostaną umieszczone w terminie późniejszym :-)

Uprzejmie informuję, wszystkich podatników Gminy Kisielice, a w szczególności mieszkańców, że wszystkie zobowiązania podatkowe (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) oraz należności z tytułu opłaty za odpady komunalne można dokonywać za pomocą

 Elektronicznego Urzędu – korzystając z platformy eUsług dostępnej pod adresem: https://euslugi.kisielice.pl/euslugi-web/#/moduly

Usługa ePłatności przeznaczona jest dla użytkowników, którzy bezpiecznie, wygodnie, szybko i nie wychodząc z domu mogą realizować swoje płatności na rzecz Gminy Kisielice.

Dzięki platformie e-Usługi możecie Państwo w każdej chwili sprawdzić historię i stan swoich zobowiązań oraz dokonywać innych płatności za czynności administracyjne po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem w celu wprowadzenia opłaty do systemu. Każdy interesant będzie mógł sprawdzić status swojej sprawy (wystarczy nr postępowania) oraz podejrzeć korespondencję z Urzędem w przypadku załatwiania sprawy droga elektroniczną, a także załatwić inne sprawy.

Jak to zrobić?

Wystarczy zalogować się – dla tych, którzy już mają konto na naszym portalu eUsług.

lub

bezpłatnie zarejestrować się na platformie eUsług. Osoby, które posiadają profil zaufany mogą same zarejestrować się na naszej platformie i potwierdzić swoje dane  bez wychodzenia z domu. Konto założone za pomocą profilu zaufanego jest od razu w pełni aktywne, a użytkownik ma podgląd na swoje dane.

Osoby nie posiadające profilu zaufanego, muszą zarejestrować się w systemie i następnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym udać się do Urzędu w celu potwierdzenia tożsamości oraz powiązania swojego konta z naszym systemem dziedzinowym. Bez tej czynności użytkownik nie zobaczy żadnych danych.

Szczegółowe informacje  można uzyskać  bezpośrednio u pracowników Urzędu Miejskiego w Kisielicach pod nr telefonu: 55 2785506

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Kisielice rozpoczęła wdrażanie nowej usługi ePłatności, na elektronicznej platformie e-Usług. Od 1 maja 2019 r. podatnicy i płatnicy Gminy Kisielice mogą opłacać swoje podatki (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) i opłaty, w tym za odpady komunalne za pomocą bezpośrednich płatności internetowych poprzez platformę e-Usługi.

Usługa ePłatności przeznaczona jest dla użytkowników, którzy bezpiecznie, wygodnie, szybko i nie wychodząc z domu mogą realizować swoje płatności na rzecz Gminy Kisielice. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie. Ponadto, dzięki platformie e-Usługi mieszkańcy będą mogli w każdej chwili sprawdzić historię i stan swoich zobowiązań, składać deklaracje i dokonywać innych płatności za czynności administracyjne a także załatwić inne sprawy drogą elektroniczną. Więcej informacji na temat Portalu e-Usługi można znaleźć na stronie: http://kisielice.warmia.mazury.pl zakładka: e-USŁUGI Gmina Kisielice.

Zachęcając mieszkańców do korzystania z informatycznej platformy e-Usług Burmistrz Kisielic organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców we wszystkich sołectwach w Gminie w Kisielice zgodnie z harmonogramem spotkań.

Data spotkania

Sołectwo

Miejsce spotkania

Godzina

 7 maja 2019 r.

Biskupiczki

świetlica wiejska

16:00 - 16:45

Butowo

16:50 - 17:30

Łodygowo

17:40 - 18:10

Limża

18:20 - 18:40

 8 maja 2019 r.

Kantowo

świetlica wiejska

16:00 - 16:30

Krzywka

16:40 - 17:15

Goryń

17:20 - 18:00

9 maja 2019 r.

Łęgowo

świetlica wiejska

17:00 – 17:40

10 maja 2019 r.

Wola 
Ogrodzieniec

świetlica wiejska
w Ogrodzieńcu

16:00 - 17:00

14 maja 2019 r.

Trupel

świetlica  wiejska

16:30 – 17:00

10 maja 2019 r.

Jędrychowo

mała świetlica wiejska
koło biblioteki

17:50 - 18:30

13 maja 2019 r.

Pławty Wielkie

świetlica wiejska

15:30 – 16:00

Klimy

świetlica wiejska

16:00 – 16:40

-

-

-

Sobiewola
i miasto Kisielice

Sala konferencyjna
w Urzędzie Miejskim
w Kisielicach

17:30 - 18:30

 

W dniu spotkania będzie możliwość wsparcia przez pracowników Urzędu Miejskiego w procesie założenia konta dla mieszkańca na Platformie e-Usług. W celu potwierdzenia rejestracji  i weryfikacji danych prosimy o zabranie dowodu osobistego oraz adresu e-mail.

Zapraszam mieszkańców na spotkanie informacyjne lub o bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu. (tel. 55 2785500 wew. 503, 519).

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Gmina Kisielice realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt współfinansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, postępowanie znak: RPWM.03.01.00-28-00/17-00.

Celem głównym projektu było usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Kisielice. Projekt zakładał podniesienie poziomu informatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz wdrożenie e-usług publicznych.

Uruchomiona Centralna Platforma E-Usługi Mieszkańca umożliwia podatnikom i płatnikom Gminy Kisielice:
• sprawdzić podstawę naliczenia płatności
• zrealizować płatności za pomocą internetowych przelewów bankowych lub kart kredytowych
• sprawdzić wysokość zobowiązań, terminy płatności oraz historię swoich płatności
• składać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną

Platforma eUsługi składa się z następujących modułów:
• eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi interesanta
• ePłatności – przeglądanie zobowiązań finansowych i dokonywanie płatności online
• eZestawienia – przeglądanie danych w zakresie posiadanych np. nieruchomości, pojazdów, koncesji
• eRada – prezentacja działalności Rady Miejskiej w Kisielicach
oraz:
• eKonsultacje – system Konsultacji Społecznych
• System Komunikacji Mobilnej

Uruchomiony moduł komunikacji dla Centralnej Platformy E-Usługi Mieszkańca – umożliwia komunikowanie się z mieszkańcami, radnymi, sołtysami oraz interesantami Urzędu za pomocą wiadomości SMS oraz powiadomień w aplikacji mobilnej eKisielice. Warunkiem przesłania komunikacji za pomocą SMS jest wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów. Celem systemu Konsultacji Społecznych jest danie obywatelom możliwości wpływu na proces legislacyjny, a tym samym poprawę jakości decyzji i stanowionego prawa.

Oprócz CPeUM został również wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów – to system elektroniczny, obecnie jako system wspomagający czynności kancelaryjne w zakresie dokumentowania przebiegu spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentów elektronicznych w Urzędzie Miejskim  w Kisielicach.

Dla usprawnienia obsługi interesantów jak również pracowników został zmodernizowany system dziedzinowy PUMA który umożliwia:
• szybką i wygodną wymianę informacji między urzędem, a jego jednostkami podległymi;
• możliwość przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, pracującymi na różnych modułach pakietu w tym samym czasie;
• znaczne ograniczenie czasu obsługi postępowań urzędowych;
• wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych przez różne komórki organizacyjne urzędu, a także ewentualnej możliwości popełnienia błędów, związanych z ręcznym wprowadzaniem danych;
• zapewnienie praktycznej realizacji koncepcji e-Urzędu poprzez integrację z systemami obiegu dokumentów oraz z internetowymi systemami obsługi obywatela;
• objęcie opieką autorską, która zapewnia stały rozwój oprogramowania i dostosowanie go do potrzeb odbiorcy oraz zmian przepisów prawnych;
• możliwość pracy zarówno w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej.

Projekt umożliwił zwiększenie dostępności e-usług publicznych świadczonych elektronicznie dla prowadzonych spraw w zakresie:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
- wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego,
- wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- udział w konsultacjach społecznych,
- rejestracja w module komunikacji CPeUM.

Projekt przyczynił się do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym nie tylko mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Kisielice ale wszystkich interesantów chcących załatwić sprawy drogą elektroniczną w naszym Urzędzie.

Wartość projektu:
Wydatki poniesione po rozliczeniu projektu: 719 427,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 700 893,93 zł
Wkład funduszy europejskich: 595 759,84 zł
Środki własne (niekwalifikowane i kwalifikowane): 123 667,16 zł

Zakończenie prac nad projektem: 31 stycznia 2019 r.

 

logo eUslugi

 

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Kisielicach funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Obywatelu, załóż profil zaufany już dziś!

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

 

Jak to zrobić? 

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miejskiego w Kisielicach, pok. Nr 4 (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. 

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

pz procedura

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować (np. wysłać pismo do Gminy), wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Lokalizacje

Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, pok. Nr 4, (czynne od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15)

Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata.

 

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Miejskim w Kisielicach został utworzony w ramach projektu na zadanie pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

logo eUslugi