Artykuły z kategorii

KULTURA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod naz…

27-02-2020

Największy bieg pamięci w Polsce! 1 marca 2020r., Kisielice   Start: 11:00 dystans 1963 m; 12:00 dystans 5 km W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opieku…

08-07-2020

Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące wszystkich wytycznych GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczegółowymi...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. - sie…

03-08-2020

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Poradnik dot. uboju zwierząt

23-07-2020

Na prośbę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie publikujemy poniżej poradniki dot. prowadzenia uboju na użytek własny opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii.   Załaczniki: 1. WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” - (PDF)743.57 KB 2.  WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY...

Więcej

BIBLIOTEKA

Bezpłatne kursy językowe oraz kursy komp…

29-07-2020

Zbieramy grupę osób chętnych na kursy komputerowe i/lub językowe. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 sierpnia 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach. Projekt zostanie zrealizowany tylko pod warunkiem zebrania...

Więcej

Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.” Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, postępowanie znak: RRG.271.2.4.2018.RO.I.

Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Kisielice. Projekt zakłada podniesienie poziomu informatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz wdrożenie e-usług publicznych, dzięki którym interesanci Urzędu będą mogli załatwiać swoje sprawy za pomocą platformy internetowej. Pojawi się również możliwość dokonywania płatności elektronicznych wybranych wierzytelności podatkowych; sprawdzenie stanu zobowiązań; składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
Cele szczegółowe, wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to: Zwiększenie zdolności Gminy Kisielice do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej –zostanie zrealizowany dzięki: uruchomieniu Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca, modułu komunikacji dla CPeUM i wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Zwiększenie dostępności e-usług publicznych świadczonych elektronicznie prowadzonych spraw w zakresie:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- udział w konsultacjach społecznych,
- rejestracja w module komunikacji CPeUM.

Planowane efekty realizacji projektu:

- poprawa funkcjonalności pracy Urzędu i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

- zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację działania administracji w województwie, zwiększając do niej zaufanie społeczne,

- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców , w tym osób z niepełnosprawnością,

Projekt przyczyni się do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym nie tylko mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Kisielice ale wszystkich interesantów chcących załatwić sprawy drogą elektroniczną w naszym Urzędzie.

Wartość projektu: 727 385,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 609 952,05 zł

Wyłonieni wykonawcy to Firmy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn; ZETO SOFTWERE Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum ul. Pieniężnego 6/7, 10-003 Olsztyn oraz Adesco Sp. z o.o., ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin.

Zakończenie prac nad projektem planowane jest w listopadzie 2018 r.

 

logo eUslugi

16 listopada Gmina Kisielice pozyskała kolejne środki zewnętrzne, tym razem ponad 600 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Będzie to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Jesteśmy coraz skuteczniejsi w pozyskiwaniu środków unijnych. Wyniki naboru w linku poniżej:

http://rpo.warmia.mazury.pl/…/dzialanie-31-cyfrowa-dostepno…

 

logo eUslugi

Gmina Kisielice zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego i graniczy z województwami kujawsko -pomorskim i pomorskim. Miasto Kisielice położone jest przy drodze krajowej nr 16 w odległości 20 km od Iławy, 30 km od Kwidzyna oraz 40 km od Grudziądza.

Południową część gminy zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego.

Z uwagi na położenie geograficzne, układ drogowy oraz warunki naturalne, Gmina Kisielice jest terenem bardzo atrakcyjnym zarówno pod kątem turystycznym jak i inwestycyjnym.
Sprzyja temu czyste powietrze, bliskość jezior i lasów, rzeźba terenu, bliska odległość do w/w miast. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi pod działalność produkcyjną, usługową, turystyczną.


Mapa Gminy Kisielice - << Zobacz >>

 

Dostępność Komunikacyjna

Najbliższy węzeł kolejowy zlokalizowany jest w odległości 25 km w Iławie. Najbliższe porty lotnicze znajdują się w Gdańsku (130 km) oraz Bydgoszczy (120 km) , port morski w Gdańsku (130 km).

 

Dane statystyczne

 

Gospodarka

Położenie geograficzne Gminy Kisielice , układ drogowy oraz warunki naturalne czynią teren Gminy bardzo atrakcyjnym zarówno pod katem turystycznym jak i inwestycyjnym. Sprzyja temu czyste powietrze, bliskość jezior i lasów , rzeźba terenu, bliska odległość od większych miast. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi pod działalność produkcyjną, usługową, turystyczną. Sektorami gospodarki z największym potencjałem rozwoju są: sektor usługowy, produkcji rolno-spożywczej jak również produkcji przemysłowej.

 

Infrastruktura techniczna terenów inwestycyjnych

Wokół terenów inwestycyjnych Gmina posiada nową infrastrukturę techniczną w tym drogową która została wybudowana w latach 2012-2013. Dodatkowym atutem jest bliska lokalizacja nowoczesnej miejskiej ciepłowni zasilanej biomasą która dostarcza energię cieplną dla większości terenu miasta.

 

Edukacja i dostęp do kadr

Na terenie gminy znajdują się cztery placówki edukacyjne w tym trzy szkoły podstawowe oraz Zespół Szkół Rolniczych która zapewnia różne kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku i trendami unijnymi. W skład ZSR wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Na terenie szkoły działa również zmodernizowany i nowocześnie wyposażony Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który zapewnia dzieciom niepełnosprawnym nieodpłatną i indywidualną terapię w zakresie rewalidacji oraz zajęć edukacyjno- terapeutycznych.

 

Instytucje wspierające inwestora

• Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl

• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/ 

• Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl

• Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/

• Powiatowy Urząd Pracy w Iławie http://ilawa.praca.gov.pl/

 

Instytucje okołobiznesowe

• Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” http://www.screp.pl/

• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie www.wmarr.olsztyn.pl

• Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości http://oip.olsztyn.pl/

• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Olsztyn https://inkubatory.pl/lokalizacje/olsztyn

• Powiatowy Oddział Doradztwa Rolniczego w Iławie http://w-modr.pl/index.php?id=1168

Formy spędzania wolnego czasu

Gmina Kisielice od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski w wyniku wspólnych działań zrealizowana została duża ilość inwestycji na terenie naszej gminy, które przyczyniły się do poprawy infrastruktury turystycznej jak: szlaki rowerowe, plaże, place zabaw, boiska , siłownie plenerowe. Na terenie gminy występują także doskonałe łowiska –bogata oferta dla wędkarzy oraz tereny łowieckie na których organizowane są liczne polowania.

Poniżej zamieszczono link do strony stowarzyszenia gdzie znajdują się informacje dotyczące przebiegu poszczególnych szlaków rowerowych.

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/szlaki-rowerowe-212.html

 

Pod tym adresem znajdują się fotografie Gminy Kisielice:

 http://kisielice.warmia.mazury.pl/turystyka/galeria/widok-z-lotu-ptaka

Ponieważ Kisielice to gmina: 

- bardzo dobrze zlokalizowana na pograniczu trzech województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko -pomorskiego i pomorskiego,

- dobrze skomunikowana, przez środkową część Gminy przebiega droga krajowa nr 16, której kategoria docelowo ma ulec zmianie na S5,

- z bogatym doświadczeniem w zakresie współpracy z inwestorami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

 

Gmina Kisielice jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez:

- Glavent Investments Sp. z o.o Orlik Spółka Komandytowa (energia wiatrowa),

- PGE Energia Odnawialna (energia wiatrowa),

- Wilga Sp. z o.o (energia wiatrowa),

- Eolica Hiszpania(energia wiatrowa),

- PPHU ASIA Pack Dorota Trzcińska, Polska (producent wypełnień papierowych),

- Gerczak Nord-Pol Hatchery. Polska (produkcja piskląt indyczych),

- Pet Food Ostrowscy. Polska (produkcja gotowej karmy dla zwierząt),

- Meblos. Polska (produkcja mebli pokojowych, wypoczynkowych i kuchennych),

- Szkłomal ( kompleksowe usługi szklarskie),

- BIO-NIK Energia, BIO-NIKL Elektra (energia z biogazu),

- FHU AFIDECOR Joanna Zakrzewska (sprzedaż środków ochrony roślin i nawozów),

- Agroperfekt ( sprzedaż części i maszyn rolniczych),

 

Jesteśmy Gminą:

- przygotowaną na współpracę z kolejnymi inwestorami (cały obszar Gminy objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, posiadamy uzbrojone tereny inwestycyjne w atrakcyjnych lokalizacjach),

- oferującą ulgi w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy,

- która pomoże nawiązać współpracę pomiędzy inwestorem a urzędem pracy oraz szkołami,

- która posiada nowoczesny system ciepłowniczy zasilany biomasą z dużymi rezerwami mocy.

 

Zachęty lokalne

Oferowane wsparcie dla potencjalnego Inwestora w Gminie Kisielice polega m.in. na:

- przygotowaniu informacji o potencjale inwestycyjnym gminy,

- funkcjonowaniu w gminie Punktu Obsługi Inwestora,

- wspieraniu inwestorów w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy

- szybkim dostępie do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,

- udzieleniu wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji,

- opiece poinwestycyjnej,

 

Dostępne zachęty inwestycyjne:

- ulgi w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy,

 

Zachęty regionalne

Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
www.wrota.warmia.mazury.pl
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www: www.wmarr.olsztyn.pl

Ponadto Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:

• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel.: 89 535 02 41,

• Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” http://www.screp.pl/

• Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 22 17,

• Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel.: 55 239 34 67,

• Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel.: 87 732 63 01,

• Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel.: 89 612 05 00,

• Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel.: 89 527 45 55,

• Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel.: 513 914 689,

• Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel.: 515 229 849,

 

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zachęty krajowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/pl , http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

– sektor motoryzacyjny,

– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,

– sektor lotniczy,

– sektor biotechnologii,

– sektor rolno-spożywczy,

– sektor nowoczesnych usług,

– działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne

 

Link do waszej oferty w PAIHu: https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/28-40

 

Nazwa terenu: Strefa przedsiębiorczości w Kisielicach

Numer(y) działki: 551/11; 551/16; 551/17; 551/2, 551/3; 551/4

Współrzędne geograficzne: N.53o 36I13.00” E.19o 15I13.50”

 

lokalizacja

Warmińsko – mazurskie , Gmina Kisielice

powierzchnia

1,5414

właściciel

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Tak

przeznaczenie

teren zabudowy produkcyjnej, składowej, baz budowlanych
i transportowych

(551/11; 551/16; 551/17)

teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej (551/2, 551/3; 551/4)

infrastruktura

Tak/Nie

Odległość

elektryczność

Tak

25-75 m.

wodociąg

Tak

25-75 m.

kanalizacja

Tak

25-75 m.

gazociąg

Nie

Nie

dojazd do działki

Droga krajowa/ dojazd drogą gminną

odległość do

drogi krajowej

16

0,2 – 0,5 km

stacji kolejowej

Iława

25

miasta wojewódzkiego

Olsztyn

100

portu morskiego

Gdańska

140

międzynarodowego portu lotniczego

Warszawa

 Gdańsk

280

125