Artykuły z kategorii

KULTURA

Nagrody w Sporcie

24-05-2019

Do 31 maja 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przyjmowane są wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób oraz instytucji za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.     Załączniki: 1...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy pełni Pani Jolanta Chruszczewska
Tel. (55) 2785527 wew. 527

Zastępca Burmistrza jest organem wykonawczym gminy.

Zastępca Burmistrza wykonuje w uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;
  • przeglądanie i dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu,
  • organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  • nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
  • przeprowadzanie analiz kadrowych,
  • nadzór i wdrażanie nowych zadań należących do kompetencji Gminy,
  • koordynowanie prac podległych Gminie jednostek organizacyjnych,
  • nadzór nad realizacją zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego w zakresie prawa oświatowego,
  • współuczestniczenie w realizacji zadań z zakresu promocji Gminy,
  • wykonywanie obowiązków Kierownika Referatu Organizacyjnego.
Więcej o kompetencjach Zastępcy Burmistrza Kisielic w Statucie Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.