Artykuły z kategorii

KULTURA

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej…

11-01-2019

W niedzielę 13 stycznia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach zaprasza do wzięcia udziału w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tegoroczny finał WOŚP do przynoszenia gadżetów...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

OGŁOSZENIA

Szkolenie z Krajowego Ośrodku Wsparcia R…

18-02-2019

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”. Załączniki:1. Zaproszenie na szkolenie - pobierz 2. Ulotka informacyjna...

Więcej

PROMOCJA

Sylwester 2019

28-12-2018

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. W poniedziałek (31 grudnia) sylwestrowa noc. Jedyna taka w roku. Pamiętajmy, liczy się tylko szampańska zabawa! Dla miłośników imprez w plenerze kisielicki ośrodek kultury ma...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Krajowa Rada Izb Rolniczych 25 listopada 2014 roku zarządziła uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

1. Najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. - podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
2. Najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r - wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
3. Najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. - sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
4. Najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. - powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
5. Najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. - przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
6. Najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. - podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
7. Najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
8. Najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. - powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
9. Najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. - udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
10. Najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. - podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych do godz. 24:00
11. 30 maja 2015 r. - dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej do godz. 24:00
12. 30 maja 2015 r. - przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym godz. 8:00-18:00
13. 31 maja 2015 r. - GŁOSOWANIE
14. Najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
15. Najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

Załaczniki:
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Materiały udostępnione ze strony Warminśko Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie - link