Artykuły z kategorii

KULTURA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod naz…

27-02-2020

Największy bieg pamięci w Polsce! 1 marca 2020r., Kisielice   Start: 11:00 dystans 1963 m; 12:00 dystans 5 km W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Aktualizacja dokumentów

30-04-2020

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych do Żłobka  Miejskiego w Kisielicach  realizowanego w ramach projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice! Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zmiany dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

27-05-2020

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.) zgodnie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej…

18-05-2020

Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Więcej

BIBLIOTEKA

Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

08-05-2020

Od nia 07 maja 2020r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach wznawia swoją działalność w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek. Zmieniają się zasady funkcjonowania biblioteki jak i godziny otwarcia. Zachęcamy do...

Więcej

Krajowa Rada Izb Rolniczych 25 listopada 2014 roku zarządziła uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

1. Najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. - podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
2. Najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r - wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
3. Najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. - sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
4. Najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. - powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
5. Najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. - przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
6. Najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. - podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
7. Najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
8. Najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. - powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
9. Najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. - udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
10. Najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. - podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych do godz. 24:00
11. 30 maja 2015 r. - dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej do godz. 24:00
12. 30 maja 2015 r. - przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym godz. 8:00-18:00
13. 31 maja 2015 r. - GŁOSOWANIE
14. Najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
15. Najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

Załaczniki:
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Materiały udostępnione ze strony Warminśko Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie - link