Artykuły z kategorii

KULTURA

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod naz…

27-02-2020

Największy bieg pamięci w Polsce! 1 marca 2020r., Kisielice   Start: 11:00 dystans 1963 m; 12:00 dystans 5 km W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opieku…

08-07-2020

Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące wszystkich wytycznych GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczegółowymi...

Więcej

OGŁOSZENIA

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. - sie…

03-08-2020

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Poradnik dot. uboju zwierząt

23-07-2020

Na prośbę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie publikujemy poniżej poradniki dot. prowadzenia uboju na użytek własny opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii.   Załaczniki: 1. WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ” - (PDF)743.57 KB 2.  WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY...

Więcej

BIBLIOTEKA

Bezpłatne kursy językowe oraz kursy komp…

29-07-2020

Zbieramy grupę osób chętnych na kursy komputerowe i/lub językowe. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 sierpnia 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach. Projekt zostanie zrealizowany tylko pod warunkiem zebrania...

Więcej

Krajowa Rada Izb Rolniczych 25 listopada 2014 roku zarządziła uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

1. Najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. - podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
2. Najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r - wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby
3. Najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. - sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
4. Najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. - powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
5. Najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. - przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
6. Najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. - podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe
7. Najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. - zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
8. Najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. - powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej
9. Najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. - udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
10. Najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. - podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych do godz. 24:00
11. 30 maja 2015 r. - dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej do godz. 24:00
12. 30 maja 2015 r. - przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym godz. 8:00-18:00
13. 31 maja 2015 r. - GŁOSOWANIE
14. Najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby
15. Najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. - zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

Załaczniki:
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Materiały udostępnione ze strony Warminśko Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie - link