Artykuły z kategorii

KULTURA

Dofinansowanie z programu "Czyste p…

12-04-2019

Pomożemy Państwu w uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację. Dotrzymujemy obietnic wyborczych. Jak obiecaliśmy podczas kampanii wyborczej zapewnimy Państwu pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. W tym celu zaprosiłem do...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję  Sekretarza Gminy pełni Pani  Stanisława Barbara Pękala
Tel. (55) 2785500 wew. 503

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekretarz  Gminy  nadzoruje  i koordynuje   realizację zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie:

 • obsługi Rady Miejskiej,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • polityki szkolenia i doskonalenia kadr,
 • rozwoju kultury i sztuki,
 • działalności gospodarczej,
 • ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywania projektów zmian statutu i regulaminu organizacyjnego,
 • ustalania zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
 • prawidłowego wykorzystania czasu pracy pracowników,
 • przestrzegania dyscypliny pracy,
 • właściwego i terminowego załatwiania spraw obywateli oraz skarg i wniosków,
 • przygotowania i przeprowadzenia wyborów wszystkich szczebli, referendów i spisów,
 • przyjmowania ustnych oświadczeń woli testatorów,
 • zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • właściwego funkcjonowania  kontroli wewnętrznej,
 • realizacji zadań pełnomocnika ds. informacji niejawnych.