Artykuły z kategorii

KULTURA

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie

01-10-2019

Gmina Kisielice zajęła V miejsce w wojewódzkim konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 22 września 2019 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyły się po raz kolejny Warmińsko...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Wyniki naboru

23-10-2019

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU: „ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” „ Żłobek w Kisielicach” Lp. Kandydat Numer rekrutacyjny Wymogi Formalne/obligatoryjne Suma punktów premiujących Kwalifikacja do projektu Osoba zamieszkująca na terenie Gminy Kisielice Wiek dziecka (ukończony 20 tydzień życia) 1. 18/2019 TAK TAK 12 ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU 2. 14/2019 TAK TAK 12 ZAKWALIFIKOWANY...

Więcej

OGŁOSZENIA

Poszukujemy właściciela psa.

18-11-2019

W dniu 12 listopada 2019 r. znaleziono psa w miejscowości Pławty Wielkie. Jest to suczka o umaszczeniu białym z ciemnymi plamkami. Gmina Kisielice proponuje adopcję psa, jeśli nie znajdzie się właściciel...

Więcej

PROMOCJA

Rekrutacja pracowników do Klubu Seniora …

04-10-2019

  Zgodnie z założeniami Projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” Nr PRWM.11.02.03-28-0019/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu Utworzenie i/lub wyposażenie...

Więcej

GOSPODARKA I INWESTYCJE

Dotacje na wymianę kotłów, instalacje fo…

15-03-2019

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE(program rządowy) Program "Czyste Powietrze" przewiduje dofinansowanie m.in.: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenia przegród budynku, wymiany okien i drzwi...

Więcej

BIBLIOTEKA

Zakończono skontrum w Bibliotece

13-11-2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13 listopada 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach jest już czynna dla czytelników- zakończono skontrum.

Więcej

Funkcję  Sekretarza Gminy pełni Pani  Stanisława Barbara Pękala
Tel. (55) 2785500 wew. 503

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekretarz  Gminy  nadzoruje  i koordynuje   realizację zadań wynikających z przyjętego podziału zagadnień w zakresie:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji i zapytań radnych,
 • nadzór nad realizacją działalności kontrolnej w Urzędzie, w tym prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie,
 • prowadzenie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 • organizowanie i nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników Urzędu materiałów na sesje Rady,
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zawartych w uchwałach Rady i w budżecie Gminy,
 • udzielanie radnym wszelkiej niezbędnej pomocy w związku z wykonywaniem przez nich funkcji radnego,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji,
 • nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów w Gminie,
 • organizowanie, koordynowanie i nadzór spraw związanych ze sprawozdawczością i spisami statystycznymi,
 • realizacja przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym opracowywanie i przekazywanie informacji publicznych w formie elektronicznej do Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynowanie zadań nad
 • urzędowym publikatorem teleinformatycznym (BIP);
 • nadzór nad archiwum zakładowym,
 • przygotowywanie propozycji do projektów programów rozwoju Gminy,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Gminy,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-politycznymi i stowarzyszeniami;
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych,
 • koordynowanie zadań związanych z sporządzaniem corocznego raportu o stanie gminy,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców

Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.