Artykuły z kategorii

KULTURA

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej…

11-01-2019

W niedzielę 13 stycznia, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach zaprasza do wzięcia udziału w 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć tegoroczny finał WOŚP do przynoszenia gadżetów...

Więcej

EDUKACJA I SPORT

Dzień Edukacji Narodowej

15-10-2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam w imieniu własnym i władz gminy Kisielice najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły. Praca nauczyciela to trudne wyzwanie wymagające cierpliwości i wiele poświecenia...

Więcej

OGŁOSZENIA

Szkolenie z Krajowego Ośrodku Wsparcia R…

18-02-2019

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „OZE – Szansa na innowacyjne rolnictwo”. Załączniki:1. Zaproszenie na szkolenie - pobierz 2. Ulotka informacyjna...

Więcej

PROMOCJA

Sylwester 2019

28-12-2018

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku. W poniedziałek (31 grudnia) sylwestrowa noc. Jedyna taka w roku. Pamiętajmy, liczy się tylko szampańska zabawa! Dla miłośników imprez w plenerze kisielicki ośrodek kultury ma...

Więcej

BIBLIOTEKA

Informacja dot. działania biblioteki

06-02-2019

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Więcej

Funkcję  Burmistrza Kisielic pełni Pan Rafał Ryszczuk
Tel. (55) 2785500 wew. 504

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, wybieranym na 4 letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców Gminy Kisielice.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • reprezentuje gminę w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 • składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 • odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 • przedkłada Radzie projekty uchwał i określa sposób ich wykonania,
 • odpowiada w imieniu Rady za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 • przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje zadania szefa obrony cywilnej,
 • jest kierownikiem urzędu,
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.
Więcej o  kompetencjach Burmistrza Kisielic w Statucie  Gminy Kisielice i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.