Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach to miejsce, gdzie gromadzi się różne zbiory. Tu spełniamy nie tylko bieżące potrzeby czytelnicze naszych użytkowników, ale także, co bardzo istotne, gromadzimy zbiory ku pamięci przyszłych pokoleń.
Dla wszystkich szukających okazji do obcowania z książką starą lub rzadką , polecamy korzystanie „tylko na miejscu” ze zgromadzonych przez nas zbiorów wydanych w latach 1946-1949. Książki te mają w sobie nieprzemijający urok, może nostalgię za czasem minionym.

Zapraszamy do „skarbczyka”.