W dniach 1 sierpnia - 30 września 2016 r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach głosowano na prace biorące udział w konkursie plastycznym pt. „ZWIASTUNY TALENTÓW”. Łącznie wpłynęły 93 prace , wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Kisielicach . Najlepsze prace zostały wyłonione w drodze losowania. Zasady głosowania : 1 osoba mogła oddać 1 głos.

Komisja w składzie:
Teresa Teska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach
Izabela Ślusarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Kisielicach
Stefania Dziedzic – dyrektor MGBP w Kisielicach

kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, przeliczyła oddane głosy. Głosów ważnych było 328. Po podliczeniu najwięcej oddanych głosów otrzymały prace :

Nagrody:
I - Wiktoria Paczkowska - Gimnazjum
II - Agata Burna - Gimnazjum
III - Klaudia Hapke - Gimnazjum

Wyróżnienia:
Ania Radomska - Gimnazjum
Oliwia Gałkowska - Szkoła Podstawowa
Wiktoria Goska - Gimnazjum
Sebastian Dudzik - Szkoła Podstawowa
Patryk Rutkowski - Szkoła Podstawowa

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Zespole Szkół w Kisielicach.Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć w bibliotece. ZAPRASZAMY!!!