Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Zwiastuny talentów”. Konkurs zorganizowany przy współpracy Zespołu Szkół w Kisielicach. Na konkurs wpłynęło 96 prac, wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół w Kisielicach . Prace wystawiono w bibliotece. Najlepsze prace zostały wyłonione w drodze głosowania. Zasady głosowania : 1 osoba mogła oddać 1 głos. Losowanie odbyło się w dniach 10 lipca - 30 września 2017 r.

Komisja kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, przeliczyła oddane głosy. Głosów ważnych - 335, głosów nieważnych - 2 . Po podliczeniu najwięcej oddanych głosów otrzymały prace:

Nagrody:
I Gałkowska Oliwia - Szkoła Podstawowa (praca nr 9)
II Orzech Michał - Gimnazjum (praca nr 85)
III Orzech Michał - Gimnazjum (praca nr 81)

Wyróżnienia:
Burna Agata - Gimnazjum (praca nr 88)
Mądra Natalia - Szkoła Podstawowa (praca nr 38)
Chmal Anna - Szkoła Podstawowa (praca nr 83)
Dudzik Sebastian - Szkoła Podstawowa (praca nr 48)
Milarska Magdalena - Szkoła Podstawowa (praca nr 14)

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Zespole Szkół w Kisielicach.