Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach - pobierz