plakat01Rodzina - Stop alkoholowi, narkotykom i nikotynie

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z niebezpieczeństwa płynącego z picia alkoholu, zażywania narkotyków , dopalaczy i palenia papierosów. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Organizowanie imprez integrujących rodzinę. Konkurs ma celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-III gimnazjum.

Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:
- kategoria obejmująca klasy IV-VI szkoły podstawowej – zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy na temat
„Rodzina – STOP alkoholowi, narkotykom i nikotynie”. Praca może dotyczyć jednego lub wszystkich wymienionych problemów,
- kategoria obejmująca uczniów I-III gimnazjum- przygotowanie plakatu związanego z przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi, dopalaczom i nikotynie. Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.

Więcej informacji w regulaminie - pobierz