W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach startuje Lokalny Klub Kodowania "Linku do przyszłości"!

W ramach projektu „Link do przyszłości zaprogramuj swoją karierę” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach rozpocznie się działanie Lokalny Kluby Kodowania. Uczestnicy klubu pod okiem nauczyciela informatyki pana Adama Mańki, będą tworzyć własną grę opartą na motywach popularnego Pacmana i programować roboty Finch. Uczestnicy klubu wyłonieni zostaną z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kisielicach. Spotkania będą odbywać się w Bibliotece i w Szkole Podstawowej. Biblioteka otrzyma z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego bezpłatnie na okres dwóch miesięcy tj. od maja do 30 czerwca 2016 r. 5 robotów Finch.

Nadmieniamy, że na ponad 60 zgłoszeń zakwalifikowały się 23 instytucje, w tym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.