„Rodzina - STOP alkoholowi, narkotykom i nikotynie” - podsumowanie konkursu plastycznego organizowanego w ramach programu XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny

W dniu 6 maja 2016 r. Komisja Konkursowa w składzie: Teresa Teska, Izabela Ślusarczyk, Katarzyna Kukuła, Stefania Dziedzic dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kisielicach. Na konkurs wpłynęło 87 prac, wykonanych przez uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych w Kisielicach (37), Goryniu (21) i Łęgowie (9) oraz uczniów klas I-III Gimnazjum w Kisielicach (20).

Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność pracy, pomysłowość autorów,
- estetyka pracy
- jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następującym uczniom nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I:
Klasy IV Szkoły Podstawowej:
Wiktoria Kowalczyk i Hubert Kowalczyk - (SP Łęgowo)
Dominik Lietz - (SP Kisielice)
Martyna Umińska - (SP Łęgowo)
Julia Zawiślak - (SP Łęgowo)

Klasy V Szkoły Podstawowej:
Julia Goska - (SP Kisielice)
Alicja Jasińska - (SP Kisielice)
Natalia Kubińska - (SP Łęgowo)
Wiktoria Mówińska - (SP Kisielice)

Klasy VI Szkoły Podstawowej:
Karina Król - (SP Kisielice)
Wiktoria Paczkowska - (SP Kisielice)
Marcel Siwek - (SP Łęgowo)
Sylwester Uschpelkat - (SP Goryń)

Kategoria II:
Uczniowie Gimnazjum w Kisielicach:
Filip Dumkiewicz - I a
Wiktoria Goska - II b
Nina Kłodowska - II a
Roksana Mianowska - III a

Komisja przyznała także jedną nagrodę pozaregulaminową dla Wiktorii Kowalczyk i Huberta Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Łęgowie.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach.

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w dniu 15 maja 2016 r. około godz. 15:00 w amfiteatrze miejskim w Kisielicach.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.