„Kisielice i okolice” - podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 30-lecia odzyskania praw miejskich przez Kisielice.

W dniu 15 czerwca 2016 r. Komisja Konkursowa w składzie:
1. Stanisława Barbara Pękala _ sekretarz Gminy w Kisielicach
2. Izabela Ślusarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Kisielicach
3. Janusz Więcek – przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny organizowany przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kisielicach. Na konkurs wpłynęło 50 prac, wykonanych przez uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych w Kisielicach i Goryniu oraz uczniów klas I-III Gimnazjum w Kisielicach. Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następującym uczniom nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I
Klasy IV -VI Szkoły Podstawowej
Nicole Kowalska (SP Goryń)
Weronika Żochowska (SP Kisielice)
Nikola Urbaniak (SP Kisielice)
Natalia Turek (SP Goryń)
Oliwia Gałkowska (SP Kisielice)

Kategoria II
Klasy I-III Gimnazjum
Roksana Prus III c
Wiktoria Goska II b
Roksana Mianowska III a
Sebastian Błaszczyk III c

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Kisielic. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się dnia 24 czerwca 2016 r. na zakończenie roku szkolnego w w/w szkołach. Prace wystawione będą na uroczystej sesji 22 czerwca 2016 r. Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.