Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach - pobierz

Uprzejmie informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z remontem od dnia 31.01.2019 r. działa w pomieszczeniu "Arkadia" przy ul. Polnej 1 (Wejście główne od sali).

Czy pierwsza wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie? Wierzymy, że tak! Dlatego we wrześniu 2018 r. w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” rozpoczęliśmy projekt pilotażowy skierowany do dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz ich rodziców.

Nawyk codziennego czytania z dzieckiem oraz regularnego odwiedzania biblioteki warto kształtować już od najwcześniejszych lat życia dziecka, dlatego zaprosiliśmy rodziców trzylatków, żeby wspólnie ze swoimi Maluchami odebrali w bibliotece wyjątkowy prezent. W przygotowanej dla nich „Wyprawce Czytelniczej” znalazły się: książka „Pierwsze wiersze dla…” (antologia wierszy wybitnych polskich poetów), poradnik „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” przypominający o korzyściach wynikających z czytania oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Do projektu przyjęto blisko 800 bibliotek publicznych z całej Polski, co wraz z podległymi im filiami daje łącznie 3,5 tys. oddziałów bibliotecznych, w których można odebrać „Wyprawki Czytelnicze”. Od początku trwania pilotażu bibliotekę odwiedziło ponad 30 tys. trzylatków z rodzicami. Dla większości z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece, podczas której zostały zapisane do biblioteki i stały się pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego. Dzięki pilotażowi akcji bibliotekom publicznym przybyło blisko 28 tys. nowych czytelników! Bibliotekarze z wielkim zaangażowaniem włączyli się w projekt, stając się dla trzylatków wyjątkowymi przewodnikami po świecie książek. Uroczyste wręczanie dziecku dyplomu za częste wizyty w bibliotece było doskonałą okazją do zbudowania z nim trwałych więzi, które – mamy nadzieję – przetrwają lata. Od początku trwania akcji ponad 4 tys. trzylatków odebrało imienny dyplom za aktywne rozwijanie czytelniczej pasji, czyli wypożyczenie co najmniej dziesięciu książek.

Lista bibliotek, w których można odebrać „Wyprawki Czytelnicze” dla trzylatków, znajduje się tutaj.

Po sukcesie pilotażu chcemy, żeby w 2019 r. także starsze dzieci otrzymały książki na „dobry start”. Trwają właśnie prace nad publikacją przeznaczoną pod względem estetyki i treści dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rekrutację bibliotek do projektu w skali ogólnopolskiej rozpoczniemy wiosną.

Najważniejsze informacje o kampanii można znaleźć na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

 

30 października 2018 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Kisielicach mogli uczestniczyć   w niecodziennym spotkaniu z pisarką – IWONĄ ZYSKOWSKĄ. Jest ona autorką opowiadań dla dzieci p.t „Alfabetyczne historyjki”

 

Pani Iwona opowiedziała uczniom o swojej pracy, o czerpaniu pomysłów na książki oraz o ich powstawaniu. Pisarka dała dzieciom zadanie do wykonania, a mianowicie rozsypankę sylabową, jej rozwiązaniem były imiona rozpoczynające się na daną literę alfabetu. Następnie czytała dzieciom opowiadania związane z danym imieniem. Były to historie, które tworzyły się w jej głowie od wielu lat i które często opowiadała swoim dzieciom do snu. Na zakończenie dzieci podziękowały pisarce za miłe spotkanie , wręczyły kwiaty i życzyły jej powodzenia w dalszym pisaniu i tworzeniu książek. Każdy uczeń mógł zakupić książkę i otrzymać dedykację oraz autograf autora.

 

Starostwo Powiatowe w Iławie oraz biblioteki publiczne Powiatu Iławskiego zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu jest zachęcenie do ekspresji artystycznej, odkrywania i rozwijania w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni. Tematem prac  jest zaprezentowanie wizji uroczystych obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, po 123 latach niewoli. Poprzez uczestnictwo w konkursie można wyrazić, czym dla mnie jest Dzień Niepodległości? Jak świętuję odzyskanie przez Polskę Niepodległości? Jak ten dzień obchodzony jest w moim regionie czy w rodzinie?

Prace będą oceniane w  siedmiu kategoriach wiekowych:

  1. dzieci do lat trzech
  2. dzieci czteroletnie
  3. dzieci pięcioletnie
  4. dzieci sześcioletnie
  1. uczniowie klasy I szkoły podstawowej
  2. uczniowie klasy II szkoły podstawowej
  3. uczniowie klasy III szkoły podstawowej

Technika wykonania prac dowolna; format od A4 (210x297) do A3 (297x420)

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie wybranych prac plastycznych  na adres :Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, ul. Polna 1 lub  Miejska Biblioteka Publiczna 14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3 do 5.11.2018 r.

Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w 12 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a.

Regulamin i metryczka konkursu dostępne są w bibliotekach publicznych Powiatu Iławskiego oraz na stronie: www.biblioteka.ilawa.pl

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, ul. Polna 1, 14-220 Kisielice,
Dane kontaktowe: tel. 55 2756103; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Stanisława Barbara Pękala, tel. 55 2785500, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, a w szczególności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zadań własnych Gminy.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy, a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora;( MAK+   centralna baza czytelników)
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
c) podmioty świadczące usługi odzyskania udostępniania zbiorów lub inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych…..

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):
Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

7. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

8. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:
Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.,
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody, , a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji usługi/wniosku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  będą profilowane. Posiadając w bazie Pani/Pana dane jesteśmy w stanie zbierać informacje o Państwa zainteresowanych. Dzięki temu zbiory i usługi Biblioteki będą lepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb.