Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpocznie się we wrześniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119],  zwanego dalej RODO,  przedstawia się następujące informacje:

1. Dane  dotyczące administratora danych osobowych:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, ul. Polna 1, 14-220 Kisielice,
Dane kontaktowe: tel. 55 2756103; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:  tel. 55 2785500, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, a w szczególności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz zadań własnych Gminy.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a) art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a ciążącego na administratorze;
b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) – w przypadku wyrażonej dobrowolnie  przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym ale ułatwiającym komunikację z administratorem w celu załatwienia sprawy, a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które zawarły z administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego administratora;( MAK+   centralna baza czytelników)
b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe,
c) podmioty świadczące usługi odzyskania udostępniania zbiorów lub inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych…..

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Sam administrator nie przekazuje Pani/Pana danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane swoich klientów na serwerach poza terytorium EOG.

7. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały  zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

8. Środki bezpieczeństwa i przechowywania danych:

Administrator zobowiązuje jest właściwe chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami, tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą:  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.,
b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody, , a także dane osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,
d) do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy  RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,  
b) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem  lub realizacji usługi/wniosku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  będą profilowane. Posiadając w bazie Pani/Pana dane jesteśmy w stanie zbierać informacje o Państwa zainteresowanych. Dzięki temu zbiory i usługi Biblioteki będą lepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i potrzeb.

11 kwietnia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach odbyły się lekcje biblioteczne . Gośćmi spotkania byli uczniowie klasy IV, V, VI i VII ze Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich.

W spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników. Wizyta miała na celu zapoznanie z biblioteką publiczną i jej księgozbiorem. Jak zawsze podczas tego typu spotkań dzieci były wszystkim zafascynowane. Z uwagą słuchały przekazywanych informacji. Poznały rozkład pomieszczeń biblioteki – kącik dla maluchów, wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży, czytelnię, wypożyczalnię dla dorosłych. Dowiedziały się, jak należy zachowywać się w bibliotece, że wypożyczanie i udostępnianie książek odbywa się elektronicznie. Dzieci miały także okazję obejrzeć wystawę z okazji 35-lecia śmierci prozaika i publicysty Jerzego Andrzejewskiego oraz „Smutna Ziemia” z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Klasa IV i V – temat lekcji :„ Formy książki współczesnej ”

Klasa VI i VII –temat lekcji :”Ekologia w moim domu”

Na zakończenie wszyscy uczniowie oglądali księgozbiór biblioteki, grali w gry planszowe. Zostały też poczęstowane słodyczami i zaproszone do korzystania z naszej biblioteki. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Drodzy Czytelnicy !

W związku z zaplanowaną kontrolą zbiorów bibliotecznych (skontrum) informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, ul. Polna 1, będzie nieczynna w dniach od 13 listopada do 1 grudnia 2017 r.

 

Wszelkie informacje uzyskać można pod:
Nr telefonu +48 55 275 61 03,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za utrudnienia przepraszamy!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach wspólnie z kisielicką Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną zapraszają na wystawę fotografii pn. „Kisielice dawniej...”, są to fotografie ze zbiorów Grzegorza Wiśniewskiego z Sobiewoli.

Wystawa dostępna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.

 

 

 

Dnia 18 października 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach odbyło się spotkanie z poezją Marii Zientary-Malewskiej pt. „Wiersze sercem pisane”. Poezję zaprezentowały panie ze Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie - sekcja Żywe Słowo. Zorganizowane spotkanie związane jest z realizacją zadania Organizacja spotkań pod hasłem „Czytajmy poezję”, wspieranego finansowo przez Zarząd Powiatu w Iławie.

Zaprezentowane strofy poezji Marii Zientary-Malewskiej wraz z życiorysem poetki, połączone muzyką ,wywarły wielkie wrażenie na słuchaczach spotkania. Wiersze, które zostały zaprezentowane, poruszały głębią prawdy, prostoty, siłą zaangażowania w sprawy zwykłego człowieka. To wielka wartość. Recytowane wiersze przez seniorów, wysłuchali nie tylko seniorzy, ale również uczniowie z opiekunami kl. II b i c Gimnazjum w Kisielicach.