Pierwsze spotkanie w Lokalnym Klubie Kodowania.

Dnia 31 maja br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia z programowania, w ramach działań Lokalnego Klubu Kodowania. Młodzi uczestnicy pod kierunkiem nauczyciela informatyki pana Adama Mańki programowali w programie Scratch oraz po raz pierwszy spotkali się z robotami Finch. Nauka programowania w Scratchu według prowadzącego przydaje się dzieciom do rozwijania logicznego myślenia, rozbudzenia wyobraźni i kreatywności oraz daje dużo satysfakcji, kiedy widzą efekty swojej pracy. Następne spotkanie odbędzie 2 czerwca 2016 r. o godz. 15:30.

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach w związku z 30-leciem odzyskania praw miejskich przez Kisielice ogłasza konkurs plastyczny pt. „Kisielice i okolice”. Prace zostaną wystawione na uroczystej sesji 22 czerwca 2016 r. Zapraszamy do uczestnictwa w/w konkursie.

Zasady uczestnictwa w Regulaminie - pobierz

Mieszkańcy Kisielic i inne osoby związane z miastem mogą pomóc w tworzeniu wystawy fotografii. Ekspozycja jest organizowana z okazji 30-lecia odzyskania praw miejskich przez Kisielice.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach zachęca do przeszukania albumów czy zapomnianych pudeł ze starymi fotografiami, na których uwieńczone są miejsca, ludzie, wydarzenia z lat 1986-2016. Zdjęcia są zbierane do 10 czerwca 2016 r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach. Można je dostarczać osobiście lub pocztą.

Otwarcie wystawy odbędzie się 22 czerwca 2016 r na uroczystej sesji z okazji 30-lecia odzyskania praw miejskich przez Kisielice. Informujemy, że wypożyczone od Państwa zdjęcia zeskanujemy lub wykorzystamy oryginalne (za zgodą właściciela).

„Rodzina - STOP alkoholowi, narkotykom i nikotynie” - podsumowanie konkursu plastycznego organizowanego w ramach programu XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny

W dniu 6 maja 2016 r. Komisja Konkursowa w składzie: Teresa Teska, Izabela Ślusarczyk, Katarzyna Kukuła, Stefania Dziedzic dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kisielicach. Na konkurs wpłynęło 87 prac, wykonanych przez uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych w Kisielicach (37), Goryniu (21) i Łęgowie (9) oraz uczniów klas I-III Gimnazjum w Kisielicach (20).

Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalność pracy, pomysłowość autorów,
- estetyka pracy
- jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następującym uczniom nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I:
Klasy IV Szkoły Podstawowej:
Wiktoria Kowalczyk i Hubert Kowalczyk - (SP Łęgowo)
Dominik Lietz - (SP Kisielice)
Martyna Umińska - (SP Łęgowo)
Julia Zawiślak - (SP Łęgowo)

Klasy V Szkoły Podstawowej:
Julia Goska - (SP Kisielice)
Alicja Jasińska - (SP Kisielice)
Natalia Kubińska - (SP Łęgowo)
Wiktoria Mówińska - (SP Kisielice)

Klasy VI Szkoły Podstawowej:
Karina Król - (SP Kisielice)
Wiktoria Paczkowska - (SP Kisielice)
Marcel Siwek - (SP Łęgowo)
Sylwester Uschpelkat - (SP Goryń)

Kategoria II:
Uczniowie Gimnazjum w Kisielicach:
Filip Dumkiewicz - I a
Wiktoria Goska - II b
Nina Kłodowska - II a
Roksana Mianowska - III a

Komisja przyznała także jedną nagrodę pozaregulaminową dla Wiktorii Kowalczyk i Huberta Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Łęgowie.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach.

Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w dniu 15 maja 2016 r. około godz. 15:00 w amfiteatrze miejskim w Kisielicach.

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

 

 

Majowa wycieczka do biblioteki

Dnia 4 maja 2016 r. Miejsko-Gminną Bibliotekę w Kisielicach odwiedzili uczniowie kl. II Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach z opiekunami Wiesławą Piątkowską, Anną Kałędkowską. Odwiedziny były świetną okazją do zapoznania się z biblioteką i książką. Uczniowie zwiedzili bibliotekę, obejrzeli różne formy i rodzaje książeczek. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dzieciom upominków (książeczki, baloniki i inne gadżety).

 

 

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach startuje Lokalny Klub Kodowania "Linku do przyszłości"!

W ramach projektu „Link do przyszłości zaprogramuj swoją karierę” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach rozpocznie się działanie Lokalny Kluby Kodowania. Uczestnicy klubu pod okiem nauczyciela informatyki pana Adama Mańki, będą tworzyć własną grę opartą na motywach popularnego Pacmana i programować roboty Finch. Uczestnicy klubu wyłonieni zostaną z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kisielicach. Spotkania będą odbywać się w Bibliotece i w Szkole Podstawowej. Biblioteka otrzyma z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego bezpłatnie na okres dwóch miesięcy tj. od maja do 30 czerwca 2016 r. 5 robotów Finch.

Nadmieniamy, że na ponad 60 zgłoszeń zakwalifikowały się 23 instytucje, w tym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.