spotkanie z poezja

W dniach 1 sierpnia - 30 września 2016 r w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach głosowano na prace biorące udział w konkursie plastycznym pt. „ZWIASTUNY TALENTÓW”. Łącznie wpłynęły 93 prace , wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Kisielicach . Najlepsze prace zostały wyłonione w drodze losowania. Zasady głosowania : 1 osoba mogła oddać 1 głos.

Komisja w składzie:
Teresa Teska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach
Izabela Ślusarczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Kisielicach
Stefania Dziedzic – dyrektor MGBP w Kisielicach

kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, przeliczyła oddane głosy. Głosów ważnych było 328. Po podliczeniu najwięcej oddanych głosów otrzymały prace :

Nagrody:
I - Wiktoria Paczkowska - Gimnazjum
II - Agata Burna - Gimnazjum
III - Klaudia Hapke - Gimnazjum

Wyróżnienia:
Ania Radomska - Gimnazjum
Oliwia Gałkowska - Szkoła Podstawowa
Wiktoria Goska - Gimnazjum
Sebastian Dudzik - Szkoła Podstawowa
Patryk Rutkowski - Szkoła Podstawowa

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe, finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kisielicach. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Zespole Szkół w Kisielicach.Nagrodzone i wyróżnione prace można obejrzeć w bibliotece. ZAPRASZAMY!!!

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach przypomina , że można jeszcze zagłosować do 30 września 2016 r. na najlepsze prace, które biorą udział w konkursie plastycznym pt. „ZWIASTUNY TALENTÓW”. Do tej pory zagłosowało ponad 220 uczniów Zespołu Szkół w Kisielicach. Głosują również osoby odwiedzające bibliotekę. Dziękujemy wszystkim.

ZAPRASZAMY !!!

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach to miejsce, gdzie gromadzi się różne zbiory. Tu spełniamy nie tylko bieżące potrzeby czytelnicze naszych użytkowników, ale także, co bardzo istotne, gromadzimy zbiory ku pamięci przyszłych pokoleń.
Dla wszystkich szukających okazji do obcowania z książką starą lub rzadką , polecamy korzystanie „tylko na miejscu” ze zgromadzonych przez nas zbiorów wydanych w latach 1946-1949. Książki te mają w sobie nieprzemijający urok, może nostalgię za czasem minionym.

Zapraszamy do „skarbczyka”.

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach zaprasza na wystawę pt. „ZWIASTUNY TALENTÓW”. Wystawione są prace uczniów Zespołu Szkół w Kisielicach , które biorą udział w konkursie plastycznym. Konkurs polega na głosowaniu. Głosowanie trwa do 30 września 2016 r. Prace, które zdobędą największą ilość głosów ważnych, zostaną nagrodzone i wyróżnione.
PRZYJDŹ ! OBEJRZYJ! ZAGŁOSUJ!

 

 

„Mój ulubiony bohater z mojej książki marzeń”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach zaprasza na wystawę prac uczniów Szkoły Podstawowej w Łęgowie pt. „Mój ulubiony bohater z mojej książki marzeń”. Wystawione prace są plonem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Łęgowie.