W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach startuje Lokalny Klub Kodowania "Linku do przyszłości"!

W ramach projektu „Link do przyszłości zaprogramuj swoją karierę” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach rozpocznie się działanie Lokalny Kluby Kodowania. Uczestnicy klubu pod okiem nauczyciela informatyki pana Adama Mańki, będą tworzyć własną grę opartą na motywach popularnego Pacmana i programować roboty Finch. Uczestnicy klubu wyłonieni zostaną z klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kisielicach. Spotkania będą odbywać się w Bibliotece i w Szkole Podstawowej. Biblioteka otrzyma z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego bezpłatnie na okres dwóch miesięcy tj. od maja do 30 czerwca 2016 r. 5 robotów Finch.

Nadmieniamy, że na ponad 60 zgłoszeń zakwalifikowały się 23 instytucje, w tym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

 

Biblioteczna abolicja

Maj to miesiąc związany od lat z książką, biblioteką i czytelnictwem, dlatego wszyscy Ci, którzy przetrzymują książki zbyt długo, mogą je oddać bez ponoszenia opłat za nieterminowy zwrot. O co prosi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.

plakat01Rodzina - Stop alkoholowi, narkotykom i nikotynie

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z niebezpieczeństwa płynącego z picia alkoholu, zażywania narkotyków , dopalaczy i palenia papierosów. Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Organizowanie imprez integrujących rodzinę. Konkurs ma celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę przedsięwzięcia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-III gimnazjum.

Organizator wyznacza następujące kategorie Konkursu:
- kategoria obejmująca klasy IV-VI szkoły podstawowej – zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy na temat
„Rodzina – STOP alkoholowi, narkotykom i nikotynie”. Praca może dotyczyć jednego lub wszystkich wymienionych problemów,
- kategoria obejmująca uczniów I-III gimnazjum- przygotowanie plakatu związanego z przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi, dopalaczom i nikotynie. Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.

Więcej informacji w regulaminie - pobierz

„Czytam w podróży”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży”. Akcję zorganizowaną przez Fundację im. Zbigniewa Herberta, której celem jest upowszechnienie spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta. Zachęcamy państwa do odwiedzenia bibliotek w Kisielicach, w Goryniu i w Jędrychowie 6 kwietnia br. (środa), gdzie będzie można otrzymać zakładki do książek z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta.

2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach zaprasza na wystawę pt. „KAŻDY ZNA KSIĄŻKI HENRYKA SIENKIEWICZA – ilustracje Juliusza Kossaka”.

 

 

 

 

plakat ibuk libraMiejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach, zaprasza od 1 lutego do korzystania z platformy IBUK libra.