W 12 Szkołach Podstawowych w kl. V-VI (w Suszu, , Piotrkowie, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Wikielcu, Goryniu, Kisielicach, Kazanicach, Rożentalu, Prątnicy, w Iławie w SP nr 4, SP nr 3) i 8 Gimnazjach (Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Ząbrowie, Dobrzykach, Kisielicach i Zalewie) powiatu iławskiego.Nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2015/16 już X edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.

W trzech szkołach, tj. w Samorządowym Gimnazjum nr 2 w Iławie , Gimnazjum Samorządowym w Ząbrowie i Zespole Szkół w Kisielicach nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy. W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia. Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.

Program realizowano poprzez:
• Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 10 szkołach,
• Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 9 szkołach,
• Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 14 szkołach,
• Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 15 szkołach,
• Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 6 szkołach,
• Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 6 szkołach
• Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 19 szkołach,
• Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 11 szkołach.

Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami, jak samorządy lokalne, sołtysi, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki kultury, placówki służby zdrowia, Polski Czerwony Krzyż, Koła Gospodyń Wiejskich, Orliki, kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji, zakłady pracy, straż pożarna, policja, gospodarstwa agroturystyczne. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowych oraz nowych szkołach.

Iwona Marchlewska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie