W Zespole Szkół w Kisielicach nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło łącznie 618 uczniów i wychowanków w 5 oddziałach w przedszkolu, 15 oddziałach szkoły podstawowej i 9 oddziałach gimnazjum. Po raz pierwszy próg szkoły podstawowej przekroczyło 82, a w gimnazjum – 67 uczniów. Szkoły i przedszkole są w pełni przygotowane do przyjęcia uczniów. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będzie 54 dobrze przygotowanych do tego zadania nauczycieli, z których każdy posiada wykształcenie wyższe.

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum w szczególny sposób należy wyróżnić Dominika Bilickiego, który w poprzednich latach osiągnął liczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Do sukcesów Dominika zaliczyć można:
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (nauczyciel przygotowujący: mgr Danuta Przybylska)
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego (nauczyciel przygotowujący: mgr Dagmara Wejnarska)
- V miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (nauczyciel przygotowujący: mgr Beata Adamska)
- VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym (nauczyciel przygotowujący: mgr inż. Roman Adamski)
- VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym (nauczyciel przygotowujący: mgr Bartłomiej Kawski)
- finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (nauczyciel przygotowujący: mgr Jolanta Więcek)
Do tegorocznych sukcesów dodać należy tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym w roku szkolnym 2014/2015 (nauczyciel przygotowujący: mgr Bożena Mańka) – wtedy Dominik był jeszcze uczniem klasy pierwszej gimnazjum.

W związku z tymi osiągnięciami Dominik został zaproszony przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażynę Przasnyską na uroczystą galę wręczenia nagród dla wyróżniających się uczniów województwa warmińsko – mazurskiego w dniu 15 czerwca 2015 r, w trakcie której, jako najmłodszy z laureatów, podzielił się swoimi doświadczeniami ze zgromadzoną publicznością.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego chłopiec przyjął gratulacje również od Burmistrza Kisielic Rafała Ryszczuka, który wręczył mu nagrodę specjalną – tablet – oraz jednorazowe stypendium za wyniki w nauce.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kisielicach w nagrodę ufundowała Dominikowi dodatkowe lekcje języka angielskiego.

Roman Adamski.