Uprzejmie informujemy, że do 30 czerwca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kisielicach przyjmowane będą wnioski o przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób oraz instytucji za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Kisielice.

Uchwała Nr XXV/193/2017 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 maja 2017r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dostepna jest w Biuletynie Informacji Publicznej - link

Załączniki:

1. Regulamin nagród i wyróżnień przyznawanych w gminie Kisielice w dziedzinie sportu - pobierz

2. Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia - kategoria działacz - pobierz

3. Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia - kategoria trener - pobierz

4. Wniosek o przyznanie nagrody / wyróżnienia - kategoria zawodnik - pobierz