Orlik w Kisielicach to kompleks boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym), które zostało wybudowane w ramach realizacji projektu "Moje Boisko - Orlik 2012"

 

Głównymi celami projektu jest:

 • udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animatora,
 • popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Dostęp do boisk jest bezpłatny.

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 15.00 - boiska dostępne dla uczniów szkół gminnych

16.00 - 21.00 - boiska dostępne dla wszystkich chętnych

Sobota

16.00 - 21.00 - boiska dostępne dla wszystkich chętnych

Niedziela

16.00 – maksymalnie do 21.00


Regulamin korzystania z kompleksu:

 1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest Urząd Miejski w Kisielicach.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminnych : poniedziałek - piątek godz. 8.00-15.00,
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek godz. 16.00-21.00, sobota 16.00 – 21.00 i niedziela od godz.16.00 maksymalnie do 21.00.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 a) nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 b) koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu.
 5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk (wniosek - załącznik do regulaminu).
 7. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego)
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki, itp,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  6. zaśmiecania,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządki i używania słów wulgarnych,
  9. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia (bez opiekuna) po zmroku,
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. korzystania z boisk bez zgody pracowników obiektu,
  12. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzysta z pomieszczeń socjalnych.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności uwag pracownika obiektu.
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener środowiskowy lub upoważniony pracownik obiektu.
 14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 15. Ustala się dni, w których kompleks "Orlik 2012" będzie nieczynny:
  1. 11 listopada,
  2. 24 grudnia – Wigilia,
  3. pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
  4. Nowy Rok
  5. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota,
  6. pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
  7. inne dni ustalone przez zarządcę obiektu.
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 i 0 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk.
 17. Urząd Miejski zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.
 18. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.