Orlik w Kisielicach to kompleks boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym), ktore zostało wybudowane w ramach realizacji projektu "Moje Boisko - Orlik 2012"

 

 

Głównymi celami projektu jest:

 • udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animatora,

 • popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Dostęp do boisk jest bezpłatny.


Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 15.00 - boiska dostępne dla uczniów szkół gminnych

16.00 - 21.00 - boiska dostępne dla wszystkich chętnych

Sobota i Niedziela

16.00 - 21.00 - boiska dostępne dla wszystkich chętnychRegulamin korzystania z kompleksu:

 1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest Urząd Miejski w Kisielicach.

 2. Boiska są czynne w następujących terminach:

  a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminnych : poniedziałek - piątek godz. 8.00-15.00

  b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek godz 16.00-21.00, sobota i niedziela godz. 16.00-21.00.

 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2 a) nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego.

 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2 b) koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu.

 5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk (wniosek - załącznik do regulaminu).

 7. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.

 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego)

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

  a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

  b) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki, itp;

  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

  e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

  f) zaśmiecania;

  g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

  h) zakłócania porządki i używania słów wulgarnych;

  i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia (bez opiekuna) po zmroku;

  j) wprowadzania zwierząt;

  k) korzystania z boisk bez zgody pracowników obiektu;

  l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia;

 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzysta z pomieszczeń socjalnych.

 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 12. Korzystający z obiektu są zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności uwag pracownika obiektu.

 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener środowiskowy lub upoważniony pracownik obiektu.

 14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

 15. Ustala się dni, w których kompleks "Orlik 2012" będzie nieczynny:

  a) 11 listopada,

  b) 24 grudnia – Wigilia,

  c) pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,

  d) Nowy Rok

  e) Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota,

  f) pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

  g) inne dni ustalone przez zarządce obiektu;

 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 8 i 0 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może:

  a) nakazać zmianę obuwia sportowego,

  b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

  c) nakazać opuszczenie terenu boisk;

 17. Urząd Miejski zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.

 18. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania