Zakończono układanie warstwy mineralno-emulsyjnej na drodze powiatowej Kisielice – Klimy. Odnowiony odcinek o długości 1320 metrów znacznie poprawi komfort jazdy po tym ciągu komunikacyjnym. To nie koniec starań o poprawę jakości dróg na naszym terenie, ponieważ teraz kisielicki samorząd ponownie podejmie działania, aby wykonać nowy asfaltowy dywanik w kierunku Gorynia. Oby udało się, we współpracy z powiatem, wybudować jak najwięcej dróg w Gminie Kisielice.

Dobiegły końca prace remontowe chodników przy ulicy Daszyńskiego oraz Mieczysława w Kisielicach. Wykonawcą inwestycji jest kisielickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

W marcu radni wraz z sołtysami i pracownikami kisielickiego magistratu na czele z burmistrzem Kisielic, dokonali oceny stanu technicznego dróg na terenie gminy Kisielice.

Nie ma to jak zobaczyć na własne oczy jakimi drogami mieszkańcy gminy muszą dojeżdżać do swoich domów - mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Drogi gminne to łącznie 180 km i zapewniam, że te które wymagają utwardzenia oraz profesjonalnego wyprofilowania specjalistycznym sprzętem będą sukcesywnie naprawiane. Warunki atmosferyczne pozwoliły by prace naprawcze ruszyły, byłem na miejscu i mogę powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem jak został przyjęty, po analizie jakiej dokonał Referat Rozwoju Gminy - dodaje burmistrz.

Dobiegły końca prace modernizacyjne ulicy Alei Wojaka Polskiego w Kisielicach. Remont polegał na zmianie i przede wszystkim doprowadzeniu do wyrównania nawierzchni jezdni, co bezwzględnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Firma wykona również naprawę nawierzchni asfaltowej w kierunku Krzywki. Koszt naprawy nawierzchni Alei Wojska Polskiego wyniósł 110 965,51 zł. Prace remontowe obejmują również wykonanie części nowego chodnika wraz z wymianą krawężników od ulicy Sienkiewicza do ulicy Lipowej oraz przełożenie i podniesienie nawierzchni zatoki autobusowej. Tę część wykonała inna firma. Koszt zadania to 88779,21 zł. Obydwie firmy zostały wyłonione w postępowaniu, które było opublikowane w BIP Kisielice.

 

 

18 października 2016r., rozpoczęto modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Rodziny Stangów w Kisielicach. Prace remontowe wykonuje kisielickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Obecnie zerwano część pokrywy betonowej i wykonywane są czynności przygotowawcze do ułożenia nawierzchni z kostki typu POL-BRUK o łącznej powierzchni około 1000m2. Ostateczny termin zakończenia to 30 listopada.

Wyłoniony został wykonawca projektu na remont chodnika przy ul. Daszyńskiego /od Zespołu Szkół Rolniczych w kierunku ul. Kolejowej/. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze Starostwa Powiatowego zostanie wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy - mówi Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Natomiast przy ul. Wiktora trwają już prace remontowe. Zakończenie robót, zgodnie z umową zawartą z firmą jaka wygrała przetarg na realizację tego zadania, planowane jest na 30 czerwca.