Dobiegły końca prace remontowe chodników przy ulicy Daszyńskiego oraz Mieczysława w Kisielicach. Wykonawcą inwestycji jest kisielickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

W marcu radni wraz z sołtysami i pracownikami kisielickiego magistratu na czele z burmistrzem Kisielic, dokonali oceny stanu technicznego dróg na terenie gminy Kisielice.

Nie ma to jak zobaczyć na własne oczy jakimi drogami mieszkańcy gminy muszą dojeżdżać do swoich domów - mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Drogi gminne to łącznie 180 km i zapewniam, że te które wymagają utwardzenia oraz profesjonalnego wyprofilowania specjalistycznym sprzętem będą sukcesywnie naprawiane. Warunki atmosferyczne pozwoliły by prace naprawcze ruszyły, byłem na miejscu i mogę powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem jak został przyjęty, po analizie jakiej dokonał Referat Rozwoju Gminy - dodaje burmistrz.

Dobiegły końca prace modernizacyjne ulicy Alei Wojaka Polskiego w Kisielicach. Remont polegał na zmianie i przede wszystkim doprowadzeniu do wyrównania nawierzchni jezdni, co bezwzględnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Firma wykona również naprawę nawierzchni asfaltowej w kierunku Krzywki. Koszt naprawy nawierzchni Alei Wojska Polskiego wyniósł 110 965,51 zł. Prace remontowe obejmują również wykonanie części nowego chodnika wraz z wymianą krawężników od ulicy Sienkiewicza do ulicy Lipowej oraz przełożenie i podniesienie nawierzchni zatoki autobusowej. Tę część wykonała inna firma. Koszt zadania to 88779,21 zł. Obydwie firmy zostały wyłonione w postępowaniu, które było opublikowane w BIP Kisielice.

 

 

18 października 2016r., rozpoczęto modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Rodziny Stangów w Kisielicach. Prace remontowe wykonuje kisielickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Obecnie zerwano część pokrywy betonowej i wykonywane są czynności przygotowawcze do ułożenia nawierzchni z kostki typu POL-BRUK o łącznej powierzchni około 1000m2. Ostateczny termin zakończenia to 30 listopada.

Wyłoniony został wykonawca projektu na remont chodnika przy ul. Daszyńskiego /od Zespołu Szkół Rolniczych w kierunku ul. Kolejowej/. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze Starostwa Powiatowego zostanie wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy - mówi Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Natomiast przy ul. Wiktora trwają już prace remontowe. Zakończenie robót, zgodnie z umową zawartą z firmą jaka wygrała przetarg na realizację tego zadania, planowane jest na 30 czerwca.

Nowy parking przy ul. Daszyńskiego

Burmistrz Kisielic informuje, że oddano do użytku parking przy ulicy Daszyńskiego, którego wykonawcą był Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” z Iławy. Całkowita kwota inwestycji wyniosła: 48 132,85 zł.

Parking w godzinach 7 - 9 i 12 - 13:30 ma służyć głównie rodzicom dowożącym i odbierającym dzieci ze szkoły podstawowej.