18 października 2016r., rozpoczęto modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Rodziny Stangów w Kisielicach. Prace remontowe wykonuje kisielickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Obecnie zerwano część pokrywy betonowej i wykonywane są czynności przygotowawcze do ułożenia nawierzchni z kostki typu POL-BRUK o łącznej powierzchni około 1000m2. Ostateczny termin zakończenia to 30 listopada.