Wyłoniony został wykonawca projektu na remont chodnika przy ul. Daszyńskiego /od Zespołu Szkół Rolniczych w kierunku ul. Kolejowej/. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń ze Starostwa Powiatowego zostanie wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy - mówi Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Natomiast przy ul. Wiktora trwają już prace remontowe. Zakończenie robót, zgodnie z umową zawartą z firmą jaka wygrała przetarg na realizację tego zadania, planowane jest na 30 czerwca.

Nowy parking przy ul. Daszyńskiego

Burmistrz Kisielic informuje, że oddano do użytku parking przy ulicy Daszyńskiego, którego wykonawcą był Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” z Iławy. Całkowita kwota inwestycji wyniosła: 48 132,85 zł.

Parking w godzinach 7 - 9 i 12 - 13:30 ma służyć głównie rodzicom dowożącym i odbierającym dzieci ze szkoły podstawowej.