Były kwiaty, gratulacje, urodzinowy tort, wspomnienia a także wspólna zabawa przy muzyce. 8 października, zespół ludowy „Kalina” z Jędrychowa świętował jubileusz 30-lecia swojej działalności.

Goście dziękowali zespołowi za długoletnie podtrzymywanie i propagowanie kultury ludowej, tradycji i obyczajów, służenie integracji lokalnej społeczności oraz promocję gminy Kisielice i region pojezierza iławskiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk z żoną, Radny Miejski Andrzej Robakiewicz, Sekretarz Gminy Barbara Pękala, Skarbnik Artur Długosz, Dyrektor kisielickiego MGOK Mariusz Gołębiowski, Sołtys Jędrychowa Piotr Szałapski, Prezes Jędrychowskiej OSP Eugeniusz Rogowski. Obecni byli także przedstawiciele stowarzyszeń oraz delegacje zaprzyjaźnionych zespołów Pomerania i Mirana.

 

5 Kalina