3 stycznia sołectwo Butowo zorganizowało spotkanie opłatkowo - noworoczne. Pani sołtys zaprosiła mieszkańców swojej miejscowości, księdza proboszcza parafii w Trumiejkach oraz kierownictwo urzędu. Na początku przekazałem skromny prezent na ręce Pani Lidii Wijaty, po czym złożyłem najserdeczniejsze życzenia zebranym i wreszcie wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy. Prym w śpiewaniu kolęd wiedli ksiądz proboszcz Mirosław Bułecki oraz dyrektor ośrodka kultury Mariusz Gołębiowski.