Akcja „Na pomoc samotnym i schorowanym” znajduje swój dalszy ciąg. Po Panu Marciniaku z Gorynia objęła tym razem Pana Karola Brzuzkę z Kisielic, który jest osobą schorowaną, niepełnosprawną oraz mieszkającą samotnie. Pan Karol wymaga pomocy ze strony innych osób z uwagi na fakt znacznego ograniczenia możliwościach samodzielnej egzystencji. W związku z tym ze strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach objęty jest pomocą w formie usług opiekuńczych. Schorowany mężczyzna mieszka w budynku komunalnym, mieszkanie znajduje się na II piętrze, co stanowi dla niego barierę przy samodzielnym poruszaniu się i funkcjonowaniu. Dla poprawienia warunków mieszkaniowych w miesiącu listopadzie 2016 r. wykonano u niego remont pomieszczenia kuchennego, z którego wydzielono łazienkę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wbudowano wc, brodzik zaopatrzony w poręcz do podtrzymywania się w czasie wchodzenia i wychodzenia z niego oraz doprowadzono ciepłą wodę z bojlera elektrycznego. Pan Karol Brzuska jest zadowolony z uzyskanej pomocy i bardzo dziękował władzom samorządu za szybką reakcję na jego życiowy problem.