Od 13 do 22 marca w sołectwach odbyły się zebrania sprawozdawcze, na których sołtysi przedstawiali sprawozdania z działalności rad sołeckich za ubiegły rok. Zebrania były również okazją do omówienia najważniejszych problemów mieszkańców poszczególnych miejscowości. Łącznie odbyło się szesnaście spotkań, które dały możliwość wsłuchania się w problemy mieszkańców - mówi włodarz gminy Rafał Ryszczuk. Wspólnie z pracownikami magistratu dokonaliśmy podsumowania zebrań i zgłaszane sprawy, w miarę możliwości będą realizowane w ciągu roku lub przyjęte do realizacji w roku przyszłym - dodaje burmistrz.