14 marca Gmina Kisielice udzieliła wsparcia rodzinie z Kantowa, która w wyniku pożaru mieszkania straciła swój dobytek. Lokal zajmowany przez rodzinę jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na czas remontu poszkodowaną rodzinę zakwaterowaliśmy w świetlicy wiejskiej - mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Pomoc potrzebującym udzielona została również przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i co warte podkreślenia to mobilizacja mieszkańców Kantowa, na czele z Panią sołtys Marleną Paczkowską, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzebujących i na miarę swoich możliwości wspomagają tę rodzinę - dodaje włodarz. Pomoc płynie również z zewnątrz. Iławski Spomer bezkosztowo wspomógł potrzebujących w formie udostępnienia kontenerów i wywozu śmieci porozbiórkowych.