Kisielickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, na zlecenie kisielickiego magistratu, wykonało brukową nawierzchnię ulicy Słonecznej w Kisielicach oraz dokonało utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pławtach Wielkich.