3 listopada w Olsztynie burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dotację w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie". Dzięki tej inicjatywie zbudowane zostaną nowe trybuny przy boisku w Klimach.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczył środki na udzielenie gminom w województwie warmińsko-mazurskim pomocy finansowej w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym na terenach wiejskich, tzw. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Gmina Kisielice złożyła wniosek na wykonanie miejsc siedzących przy boisku wiejskim w miejscowości Klimy i uzyskała dotację na ten cel. Wnioski złożyło niemal 100 samorządów, granty uzyskało tylko 19. Podczas podpisania umowy obecni byli także skarbnik Sergiusz Sikorski i sołtys Klim Agnieszka Kruk.