Już niebawem w Kisielicach powstaną nowe miejsca parkingowe. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz miejsc postojowych dla pracowników przy kisielickim ośrodku zdrowia. Urząd wziął pod uwagę prośby mieszkańców, którzy prosili o realizację takiej inwestycji. Ułożony został tam również chodnik stanowiący dojście z nowopowstałego parkingu do przychodni. Przed cmentarzem komunalnym od strony ul. Mickiewicza wykonano zjazd z drogi publicznej oraz nowe miejsca parkingowe. 24 miejsca postojowe dla samochodów osobowych powstaną także przy ul. Rodziny Stangów. Wykonanie inwestycji wiąże się również z przywróceniem ruchu dwukierunkowego z zakazem postoju na tej ulicy. W miejscowościach Klimy i Łęgowo zaś wznosimy wiaty biesiadne dla mieszkańców tych wsi. W Goryniu gruntownie wyremontowano remizę OSP, wydzielono łazienkę oraz odnowiono klatkę schodową biblioteki. Na terenie Kisielic trwają również intensywne prace związane z wymianą słupów energetycznych.