Burmistrz Kisielic od początku swojej kadencji robi wszystko, żeby magistrat stał się jeszcze bardziej przyjazny obywatelowi. Zmiany wizerunkowe to nie tylko remonty robione sposobem gospodarczym, to także polityka otwartości, którą cenią sobie mieszkańcy. Dialog społeczny to podstawa mojego działania. Wsłuchując się w głosy społeczeństwa zaobserwowałem zdecydowany wzrost aktywności obywatelskiej - mówi Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Jedną z idei  dobrego zarządzania jest wspieranie aktywności mieszkańców. Uważam, że dobrym krokiem jest pójście w kierunku rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Temu właśnie ma służyć Kisielicki Budżet Obywatelski. Ta kwestia była także obietnicą wyborczą, która właśnie teraz zostanie zrealizowana - dodaje burmistrz. Konstruując przyszłoroczny budżet Gmina Kisielice planuje zarezerwować na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego to szereg korzyści, dla rozwoju miasta jak i całej gminy. Wiąże się to również z integracją mieszkańców wokół ważnych dla nich kwestii, ale także z podniesieniem wiedzy o funkcjonowaniu budżetu.

W bieżącym roku nasza gmina przystąpiła do projektu realizowanego dla mieszkańców. Nazwa projektu to „E-kompetencje bez barier”. Zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w tzw. e-klubach. Kluby będą umiejscowione w pomieszczeniach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach i Jędrychowie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Edukacji ZDZ Iława. W trakcie spotkań w klubach będzie można nauczyć się obsługi takich urządzeń jak: komputer, laptop, tablet, smart fon, aparat cyfrowy, skaner, drukarka, tablica interaktywna. W programie również nauka obsługi programów: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, nagrywanie muzyki, obróbka zdjęć, poczta elektroniczna, obróbka filmów, czy programy do prezentacji slajdów.

Szkolenia dotyczyć będą codziennych zastosowań sprzętu i oprogramowania np. jak umieścić zdjęcie w Internecie tak żeby pochwalić się nim całej rodzinie, jak opłacić rachunki przez Internet, jak zobaczyć się z bliskimi na skype, jak zarezerwować bilety przez Internet i wiele innych przydatnych umiejętności.

Zajęcia odbywać się będą w grupach ok. 10 osobowych cyklach 10 spotkań po 4 godziny. Program szkolenia przewiduje wycieczki i imprezy z konkursami, a także odwiedziny w urzędach z pokazaniem jak załatwiać niektóre sprawy.

Zapraszamy do zgłaszania się do projektu.

Telefon kontaktowy do ZDZ w Iławie to: 89 6484181 lub 507124249. Więcej szczegółów po kliknięciu w poniższy adres: www.e-kompetencje.wmzdz.pl

W związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK-16, na odcinku Kisielice-Ogrodzieniec, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych powstanie mierzący 2,5 km ciąg pieszo-rowerowy. Jednostką realizującą zadanie jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który w całości pokryje koszt inwestycji szacowany na 2 mln 446 733,42 zł. Koszty jakie ponosi samorząd gminy Kisielice to przygotowanie dokumentacji projektowej jak również wykup gruntów pod realizację zadania. Jak podaje GDDKiA, w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, którym jest spółka SKANSKA. Budowa ma zostać zakończona w sierpniu tego roku.

Jak doszło do sfinalizowania inwestycji mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk.
W poprzedniej kadencji samorządowej, jeszcze jako radny, złożyłem petycję z podpisami mieszkańców w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Skutkiem tego było wykupienie gruntu pod tę inwestycję. Od roku 2014 trwały intensywne prace projektowe, które zleciła Gmina Kisielice. Jednak inwestycja stała pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ GDDKiA nie ujęła tego zadania na rok 2015. To spowodowało, że interweniowaliśmy w tej sprawie w centrali GDDKiA w Warszawie. Po uzyskaniu zapewnienia o zabezpieczeniu środków na ten cel, olsztyński oddział GDDKiA nie mógł w żaden sposób dojść do porozumienia z projektantem. Konieczne były moje kolejne wizyty w Olsztynie, ponieważ wzajemne pretensje specjalistów z GDDKiA z projektantem stawiały pod dużym znakiem zapytania realizację tego projektu. Dziesiątki monitów zarówno telefonicznych jak i pisemnych, intensywne i zdecydowane kroki podjęte przez urząd w stosunku do projektanta, który nawet w pewnym momencie chciał porzucić pracę, przyniosły efekty i pomimo wielu problemów udało się sfinalizować tę inwestycję.

 

14 marca Gmina Kisielice udzieliła wsparcia rodzinie z Kantowa, która w wyniku pożaru mieszkania straciła swój dobytek. Lokal zajmowany przez rodzinę jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Na czas remontu poszkodowaną rodzinę zakwaterowaliśmy w świetlicy wiejskiej - mówi burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk. Pomoc potrzebującym udzielona została również przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i co warte podkreślenia to mobilizacja mieszkańców Kantowa, na czele z Panią sołtys Marleną Paczkowską, którzy nie pozostali obojętni wobec potrzebujących i na miarę swoich możliwości wspomagają tę rodzinę - dodaje włodarz. Pomoc płynie również z zewnątrz. Iławski Spomer bezkosztowo wspomógł potrzebujących w formie udostępnienia kontenerów i wywozu śmieci porozbiórkowych.

Od 13 do 22 marca w sołectwach odbyły się zebrania sprawozdawcze, na których sołtysi przedstawiali sprawozdania z działalności rad sołeckich za ubiegły rok. Zebrania były również okazją do omówienia najważniejszych problemów mieszkańców poszczególnych miejscowości. Łącznie odbyło się szesnaście spotkań, które dały możliwość wsłuchania się w problemy mieszkańców - mówi włodarz gminy Rafał Ryszczuk. Wspólnie z pracownikami magistratu dokonaliśmy podsumowania zebrań i zgłaszane sprawy, w miarę możliwości będą realizowane w ciągu roku lub przyjęte do realizacji w roku przyszłym - dodaje burmistrz.

 

Druhowie uczestniczący na co dzień w akcjach, często ratujących życie ludzkie, zostali wyposażeni w oprzyrządowanie, które będzie pomocne w ich pracy. Strażacy otrzymali kamerę termowizyjną, elementy umundurowania oraz sprzęt ochrony osobistej. Nowe wyposażenie, pomocne w pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, trafiło do strażaków ochotników dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy finansowej Gminy Kisielice. Łączna wartość sprzętu to 20 tysięcy złotych.

W przekazaniu sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kisielice, które miało miejsce 15 listopada w sali sesyjnej Urzędu Gminy uczestniczyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński, Burmistrz Kisielic Rafał Ryszczuk oraz przedstawiciele jednostek OSP.