W załączeniu poniżej dostepny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych dla Miasta i Gminy Kisielice na rok 2018.

 

Załączniki:

1. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonychna rok 2018 z terenu Gminy Kisielice - pobierz