Poniżej udostępniamy harmonogram odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych, dla miasta i gminy Kisielice w miesiącach: maj, czerwiec i lipiec.

 

Załączniki:

Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych maj - lipiec - pobierz