W załączniku poniżej dostepny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych dla Miasta i Gminy Kisielice na sierpień, wrzesień i październik.

 

Załączniki:

1. Terminy odbioru odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych na terenie Gminy Kisielice - pobierz.