Uprzejmie informuję, że Gmina Kisielice rozpoczęła wdrażanie nowej usługi ePłatności, na elektronicznej platformie e-Usług. Od 1 maja 2019 r. podatnicy i płatnicy Gminy Kisielice mogą opłacać swoje podatki (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) i opłaty, w tym za odpady komunalne za pomocą bezpośrednich płatności internetowych poprzez platformę e-Usługi.

Usługa ePłatności przeznaczona jest dla użytkowników, którzy bezpiecznie, wygodnie, szybko i nie wychodząc z domu mogą realizować swoje płatności na rzecz Gminy Kisielice. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie. Ponadto, dzięki platformie e-Usługi mieszkańcy będą mogli w każdej chwili sprawdzić historię i stan swoich zobowiązań, składać deklaracje i dokonywać innych płatności za czynności administracyjne a także załatwić inne sprawy drogą elektroniczną. Więcej informacji na temat Portalu e-Usługi można znaleźć na stronie: http://kisielice.warmia.mazury.pl zakładka: e-USŁUGI Gmina Kisielice.

Zachęcając mieszkańców do korzystania z informatycznej platformy e-Usług Burmistrz Kisielic organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców we wszystkich sołectwach w Gminie w Kisielice zgodnie z harmonogramem spotkań.

Data spotkania

Sołectwo

Miejsce spotkania

Godzina

 7 maja 2019 r.

Biskupiczki

świetlica wiejska

16:00 - 16:45

Butowo

16:50 - 17:30

Łodygowo

17:40 - 18:10

Limża

18:20 - 18:40

 8 maja 2019 r.

Kantowo

świetlica wiejska

16:00 - 16:30

Krzywka

16:40 - 17:15

Goryń

17:20 - 18:00

9 maja 2019 r.

Łęgowo

świetlica wiejska

17:00 – 17:40

10 maja 2019 r.

Wola 
Ogrodzieniec

świetlica wiejska
w Ogrodzieńcu

16:00 - 17:00

14 maja 2019 r.

Trupel

świetlica  wiejska

16:30 – 17:00

10 maja 2019 r.

Jędrychowo

mała świetlica wiejska
koło biblioteki

17:50 - 18:30

13 maja 2019 r.

Pławty Wielkie

świetlica wiejska

15:30 – 16:00

Klimy

świetlica wiejska

16:00 – 16:40

-

-

-

Sobiewola
i miasto Kisielice

Sala konferencyjna
w Urzędzie Miejskim
w Kisielicach

17:30 - 18:30

 

W dniu spotkania będzie możliwość wsparcia przez pracowników Urzędu Miejskiego w procesie założenia konta dla mieszkańca na Platformie e-Usług. W celu potwierdzenia rejestracji  i weryfikacji danych prosimy o zabranie dowodu osobistego oraz adresu e-mail.

Zapraszam mieszkańców na spotkanie informacyjne lub o bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu. (tel. 55 2785500 wew. 503, 519).

Burmistrz Kisielic

/-/ Rafał Ryszczuk

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Kisielicach funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Obywatelu, załóż profil zaufany już dziś!

Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urzędy Gmin, Powiatów, Województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

 

Jak to zrobić? 

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. Urzędów) – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych.

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy (na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy się w tej sprawie udać do Urzędu Miejskiego w Kisielicach, pok. Nr 4 (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy swoje dane osobowe przed urzędnikiem który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. 

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

pz procedura

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować (np. wysłać pismo do Gminy), wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do Urzędu.

Lokalizacje

Zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice, pok. Nr 4, (czynne od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15)

Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata.

 

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Miejskim w Kisielicach został utworzony w ramach projektu na zadanie pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

logo eUslugi

Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.” Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, postępowanie znak: RRG.271.2.4.2018.RO.I.

Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Kisielice. Projekt zakłada podniesienie poziomu informatyzacji w Urzędzie Miejskim w Kisielicach oraz wdrożenie e-usług publicznych, dzięki którym interesanci Urzędu będą mogli załatwiać swoje sprawy za pomocą platformy internetowej. Pojawi się również możliwość dokonywania płatności elektronicznych wybranych wierzytelności podatkowych; sprawdzenie stanu zobowiązań; składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
Cele szczegółowe, wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to: Zwiększenie zdolności Gminy Kisielice do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej –zostanie zrealizowany dzięki: uruchomieniu Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca, modułu komunikacji dla CPeUM i wdrożeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Zwiększenie dostępności e-usług publicznych świadczonych elektronicznie prowadzonych spraw w zakresie:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
- wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- udział w konsultacjach społecznych,
- rejestracja w module komunikacji CPeUM.

Planowane efekty realizacji projektu:

- poprawa funkcjonalności pracy Urzędu i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,

- zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację działania administracji w województwie, zwiększając do niej zaufanie społeczne,

- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców , w tym osób z niepełnosprawnością,

Projekt przyczyni się do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym nie tylko mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Kisielice ale wszystkich interesantów chcących załatwić sprawy drogą elektroniczną w naszym Urzędzie.

Wartość projektu: 727 385,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 609 952,05 zł

Wyłonieni wykonawcy to Firmy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. -Lider Konsorcjum ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn; ZETO SOFTWERE Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum ul. Pieniężnego 6/7, 10-003 Olsztyn oraz Adesco Sp. z o.o., ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin.

Zakończenie prac nad projektem planowane jest w listopadzie 2018 r.

 

logo eUslugi

16 listopada Gmina Kisielice pozyskała kolejne środki zewnętrzne, tym razem ponad 600 tysięcy złotych z Unii Europejskiej. Będzie to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Kisielice dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Jesteśmy coraz skuteczniejsi w pozyskiwaniu środków unijnych. Wyniki naboru w linku poniżej:

http://rpo.warmia.mazury.pl/…/dzialanie-31-cyfrowa-dostepno…

 

logo eUslugi