Gmina Kisielice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie zdalnej edukacji, jak największej liczbie uczniów i nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE: 60 000 zł

 

logo zdalna szkola