Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

pdf1. Regulamin - (PDF)410.71 KB

docx2. Formularz rekrutacyjny - (WORD)90.83 KB

Gmina Kisielice realizuje projekt „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, którego celem jest utworzenie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkół w Kisielicach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji kluczowych 130 dzieci (64dz, 66ch) w wieku przedszkolnym z gminy Kisielice, podniesienie kompetencji 12 osób (12K) z kadry przedszkola oraz podniesienie kompetencji 20 rodziców (17K,3M) w okresie od 1.07.2020 do 31.08.2021r. W projekcie weźmie udział: 130 dzieci (64dz, 66ch), 12osób z kadry przedszkola (nauczyciele oraz specjaliści) (12K), 20 rodziców (17K, 3M). W ramach projektu zostanie utworzonych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kisielicach. W wyniku projektu powstanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Kisielice, 12 osób z kadry przedszkola zostanie objętych szkoleniami, 130 przedszkolaków weźmie udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych specjalistycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe, 20 rodziców weźmie udział w Akademii rodzica.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.
  2. Finansowanie działalności nowego oddziału przedszkolnego
  3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry przedszkolnej
  4. Zajęcia dodatkowe przedszkolaków
  5. Szkolenia dla rodziców.

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2020 r. do 31.08.2021 r.

Wartość Projektu – 501 048,90 zł

Wkład UE – 425 891.56 zł

 

Załaczniki:

pdf1. PLAKAT - PDF314.42 KB

 

logo EFS