Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Kisielice, współfinasowane w ramach działania 313,322,223„Odnowa i rozwój wsi” lub działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

L.p
Tytuł projektu Całkowita wartość brutto w zł Wysokość pozyskanej dotacji z budżetu UE lub środków krajowych
Rok zakończenia inwestycji
1.
„Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łodygowie"

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-111/09

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400111/09

206224,00
92109,00
2010
2.
„Utworzenie wiejskiego centrum kultury i sportu w Łęgowie i Butowie”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-112/09

Znak ARiMR:UM14-6922-UM1400112/09

428880,00
263656,00
2010
3.

„Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w Kisielicach”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-220/10

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400220/10

1042926,00
833000,00
2011
4.

"Budowa chodników we wsiach Butowo, Łęgowo, Trupel gmina Kisielice”

Znak sprawy: OW.PROW-0744-2-219/10

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400219/10

614792,00
368502,00
2011
5.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Sobiewola, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Goryń, Wałdowo - Gmina Kisielice wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kisielicach".

Znak sprawy: OW.PROW-0744-1-16/09

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400016/09

4353540,00
2545000,00
2012
6.

"Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łęgowie - Gmina Kisielice. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - poprzez zakup pieca na biomasę".

Znak sprawy: OW.PROW-0744-1-15/09

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400015/09

178061,00
48600,00
2010
7.

"Budowa centrum sportowego przy szkole Podstawowej w Łęgowie"

Znak sprawy: OW.PROW-042.2.114.2011

Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400114/11

400999,74
269312,00
2013
8.
„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu”
Znak sprawy: OW.PROW-042.2.113.2011
Znak ARiMR: UM14-6922-UM1400113/11
 
363127,03
233578,56
2014