Kontakt

Inwestycje współfinansowane

PROW 2014-2020

Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno - krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”

Cel projektu:

- Zaplanowanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

- Przybliżenie użytkownikom w prosty sposób zagadnień związanych z zakresem tematycznym "człowiek w aspekcie umysłowym i zdrowotnym oraz jego miejsce w przestrzeni historyczno-przyrodniczej."

Cele zostały zrealizowane poprzez budowę trzech uzupełniających się założeń architektoniczno – krajobrazach o różnej tematyce:

 1. Kisielice – założenie nawiązujące do tematyki przestrzeni historyczno-przyrodniczej. Budowa zieleńca z alejkami spacerowymi oraz miejscami do wypoczynku (ławki), pełniącymi funkcję ścieżki edukacyjnej (tablice historyczne i ciekawostki przyrodnicze). Nowa szata roślinna obejmuje rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla tego obszaru, opisane na tabliczkach znamionowych. Dopełnieniem jest zamontowany zegar słoneczny.
 2. Goryń – tu powstało założenie nawiązujące do tematyki człowieka w aspekcie zdrowotnym, łączące elementy o funkcjach edukacyjnych z urządzeniami do ćwiczeń ciała i mięśni. Funkcje edukacyjne realizowane jest poprzez tablice informacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, piramidy zdrowego żywienia oraz nasadzenia gatunków roślin owocujących i leczniczych (aronia, rokitnik, pigwowiec, czarny bez) opisanych na tabliczkach znamionowych.
 3. Łęgowo – założenie nawiązuje do tematyki człowieka w aspekcie umysłowym, poruszające zagadnienia uczenia się, zapamiętywania i logicznego myślenia, zrealizowane za pomocą gier edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, takich jak kółko i krzyżyk, memory, szachy terenowe do gry zbiorowej i indywidualne stoliki szachowe.

Opisane przestrzenie zostały wzbogacone o kompozycje roślinne. Projektowana roślinność pełni funkcję edukacyjną, dlatego dobór gatunkowy był ściśle powiązany z tematyką poszczególnych założeń. Wykonano 32 nasadzenia gatunków rodzimych.

Koszt całkowity 250 000,00 PLN w tym dofinasowanie z budżetu UE 146 406,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

„Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - Etap I

Inwestycja dotyczy poprawy dostępności i skróceniu czasu dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kisielicach i polega na przebudowie ul. Cmentarnej w Kisielicach – ETAP I. W miejscu obecnej drogi gruntowej powstała  nawierzchnia z kostki betonowej. Celem inwestycji jest usprawnienie i ułatwienie dostępu do Cmentarza Komunalnego od strony wschodniej, poprawa bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz skrócenie czas dojazdu.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018.

Wartość zadania: 208 500,00 PLN w tym przyznane dofinasowanie z budżetu UE 93 016,00 PLN. 

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

„Budowa ekologicznego linarium w miejscowości Kisielice

Zadanie dotyczyło zagospodarowania turystycznego terenu zlokalizowanego w centrum Kisielic w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw przy promenadzie spacerowej przy Al. Wojska Polskiego. Inwestycja polega budowie na budowie infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej która w nowatorski sposób łączy w sobie funkcje edukacji ekologicznej z funkcjami aktywnego rodzinnego wypoczynku  w formie dotychczas niedostępnej w Gminie. Elementy linarium  zapewnią formy aktywności ruchowej inne niż istniejące dotychczas place zabaw.  Wyjątkowo bogata i różnorodna roślinność zapewni użytkownikom nowe wrażenia jakie niesie za sobą obcowanie z przyrodą.

Główne cele inwestycji:

- Zaplanowanie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

- Podniesienie wartości przyrodniczej terenów miejskich

 

Całkowity koszt zadania 213 876,00 PLN w tym dofinasowanie z budżetu UE 104 216,00 PLN. 

 

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich