Zadanie dotyczyło zagospodarowania turystycznego terenu zlokalizowanego w centrum Kisielic w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw przy promenadzie spacerowej przy Al. Wojska Polskiego. Inwestycja polega budowie na budowie infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej która w nowatorski sposób łączy w sobie funkcje edukacji ekologicznej z funkcjami aktywnego rodzinnego wypoczynku  w formie dotychczas niedostępnej w Gminie. Elementy linarium  zapewnią formy aktywności ruchowej inne niż istniejące dotychczas place zabaw.  Wyjątkowo bogata i różnorodna roślinność zapewni użytkownikom nowe wrażenia jakie niesie za sobą obcowanie z przyrodą.

Główne cele inwestycji:

- Zaplanowanie przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

- Podniesienie wartości przyrodniczej terenów miejskich

 

Całkowity koszt zadania 213 876,00 PLN w tym dofinasowanie z budżetu UE 104 216,00 PLN. 

 

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.