Inwestycja dotyczy poprawy dostępności i skróceniu czasu dojazdu do Cmentarza Komunalnego w Kisielicach i polega na przebudowie ul. Cmentarnej w Kisielicach – ETAP I. W miejscu obecnej drogi gruntowej powstała  nawierzchnia z kostki betonowej. Celem inwestycji jest usprawnienie i ułatwienie dostępu do Cmentarza Komunalnego od strony wschodniej, poprawa bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz skrócenie czas dojazdu.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2018.

Wartość zadania: 208 500,00 PLN w tym przyznane dofinasowanie z budżetu UE 93 016,00 PLN. 

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.