„Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno- krajobrazowych w miejscowościach Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice”

Cel projektu:

- Zaplanowanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców różnych grup wiekowych, umożliwiającej aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

- Przybliżenie użytkownikom w prosty sposób zagadnień związanych z zakresem tematycznym "człowiek w aspekcie umysłowym i zdrowotnym oraz jego miejsce w przestrzeni historyczno-przyrodniczej."

Cele zostały zrealizowane poprzez budowę trzech uzupełniających się założeń architektoniczno – krajobrazach o różnej tematyce:

  1. Kisielice – założenie nawiązujące do tematyki przestrzeni historyczno-przyrodniczej. Budowa zieleńca z alejkami spacerowymi oraz miejscami do wypoczynku (ławki), pełniącymi funkcję ścieżki edukacyjnej (tablice historyczne i ciekawostki przyrodnicze). Nowa szata roślinna obejmuje rodzime gatunki drzew i krzewów, charakterystyczne dla tego obszaru, opisane na tabliczkach znamionowych. Dopełnieniem jest zamontowany zegar słoneczny.
  2. Goryń – tu powstało założenie nawiązujące do tematyki człowieka w aspekcie zdrowotnym, łączące elementy o funkcjach edukacyjnych z urządzeniami do ćwiczeń ciała i mięśni. Funkcje edukacyjne realizowane jest poprzez tablice informacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, piramidy zdrowego żywienia oraz nasadzenia gatunków roślin owocujących i leczniczych (aronia, rokitnik, pigwowiec, czarny bez) opisanych na tabliczkach znamionowych.
  3. Łęgowo – założenie nawiązuje do tematyki człowieka w aspekcie umysłowym, poruszające zagadnienia uczenia się, zapamiętywania i logicznego myślenia, zrealizowane za pomocą gier edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, takich jak kółko i krzyżyk, memory, szachy terenowe do gry zbiorowej i indywidualne stoliki szachowe.

Opisane przestrzenie zostały wzbogacone o kompozycje roślinne. Projektowana roślinność pełni funkcję edukacyjną, dlatego dobór gatunkowy był ściśle powiązany z tematyką poszczególnych założeń. Wykonano 32 nasadzenia gatunków rodzimych.

Koszt całkowity 250 000,00 PLN w tym dofinasowanie z budżetu UE 146 406,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.