Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Kisielice, współfinasowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” realizowanego poprzez Stowarzyszenie Łączy Na Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Lp.
Tytuł projektu
Znak sprawy
Całkowita wartość brutto w zł
Pozyskana dotacja z budżetu UE
Rok zakończenia inwestycji
1.
„Urządzenie  ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rakowym wraz z przebudową pomostów". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-1-9/10

Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430009/10
125187,00
66727,00
2011
2.
"Budowa amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-1-60/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430060/10
695494,00
347000,00
2012
3.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Krzywce" Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-40/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440040/10
75300,00
20000,00
2011
4.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Klimach". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-38/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440038/10
33350,00
18900,00
2011
5.
"Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jędrychowie". GALERIA Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-39/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440039/10
30000,00
17300,00
2010
6.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach" Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-46/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440046/11
49100,00
20000,00
2012
7.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-45/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440045/11
39200,00
20000,00
2012
8.
"Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Limży". Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-47/11 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440047/11
45700,00
20000,00
2012
9.
"Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Kisielicach" (przy promenadzie). Znak sprawy:
OW.PROW-0744-3-2-42/10 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440042/10
46100,00
20000,00
2011
10.
"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zielonych w Kisielicach" GALERIA Znak sprawy: OW.PROW.042.9.78.2012 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430078/12
119423,00
77678,00
2013
11.
Budowa Centrum Sportowego w Goryniu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw dla dzieci. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.61.2013 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430061/13
432996,71
250000,00
2014
12.
Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.430/2013 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440430/13
47601,00
24999,00
2014
13.
Utworzenie w msc. Kantowo filii Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.20.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430020/14
149 154,00
97 010,00
2014
14.
Zagospodarowanie centrum wsi Jędrychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.217.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440217/14
24969,00
20300,00
2014
15.
Modernizacja placu zabaw w Kisielicach przy ul. Jagiellońskiej GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.10.218.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1440218/14
17990,00
14626,02
2014
16.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gm. Kisielice. GALERIA Znak sprawy: OW-PROW.042.9.57.2014 Znak ARiMR:
UM14-6930-UM1430057/14
77 583,00
49 160,00
2014